Aktualności

Globalny Plan Dekady Działań na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2021-2030 ogłoszony przez EKG ONZ i WHO

W dniu 28 października 2021 roku Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych ogłosiło Rezolucją nr 74/299 Dekadę Działań na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2021-2030.  Celem  Globalnego Planu działań Dekady jest zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych i obrażeń w ruchu drogowym o co najmniej o kolejne 50% do 2030 roku.

Na całym świecie w wypadkach drogowych ginie rocznie ponad 1,3 miliona osób, a około 50 milionów zostaje rannych. Wypadki na drodze od lat są najczęstszą przyczyną śmierci dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 29 lat. Szacuje się, że przy obecnym stanie rzeczy w ciągu następnych dziesięciu lat, w wypadkach w ruchu drogowym zginie dalsze 13 milionów ludzi, a 500 milionów dozna obrażeń. Prognozy te dotyczą szczególnie mieszkańców krajów o niskich i średnich dochodach. Z uwagi na to, że każdemu z wypadków można zapobiec i uratować życie ludzkie, Europejska Komisja Gospodarcza ONZ oraz  Światowa Organizacja Zdrowia podejmują działania globalne w celu zmniejszenia na świecie liczby wypadków i ofiar. Kolejna już druga Dekada Działań na rzecz BRD 2021-2030 koncentruje się na realizacji działań opartych na przyjętym w Unii Europejskiej tzw. Podejściu Bezpiecznego Systemu w ruchu drogowym (Safe System Approach). EKG ONZ za pomocą swoich narzędzi prawnych i politycznych będzie pomagać we wdrożeniu sprawdzonych instrumentów prawnych ONZ dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego dla realizacji celów Globalnego Planu Dekady Działań na rzecz brd 2021-2030.

Plan podkreśla rolę Specjalnego Wysłannika Sekretarza Generalnego ONZ ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Funduszu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ONZ. Zdaniem Pana Jean Todt: „Globalny Plan tworzy ramy działań, które potrzebne są krajom i miastom do osiągnięcia naszego celu polegającego na zmniejszeniu o połowę liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych i obrażeń do 2030 r. Plan poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego wiąże się z innymi ważnymi programami rozwoju, takim jak: łagodzenie zmiany klimatu, zdrowie dzieci, zrównoważone miasta, odbudowa Covid-19 i technologia. Te powiązania pomagają światu zrozumieć prawdziwe zyski z inwestycji w bezpieczeństwo na drogach. Dlatego Fundusz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ONZ będzie kluczowym narzędziem mobilizacji finansowania. Rozpoczynając nową Dekadę, wzywam wszystkie rządy i ich partnerów do podejmowania wzmożonych działań dla ratowania życia ludzkiego na drogach”.

Nowy Plan Globalny Dekady Działań na rzecz BRD 2021-2030 koncentruje się wokół poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów oraz kładzie nacisk na zwiększenie udziału transportu publicznego w planowaniu podróży. Są to zdrowsze i bardziej ekologiczne środki transportu dla których należy stworzyć bardziej bezpieczne drogi, pojazdy i kształtować poprawne zachowania wśród uczestników ruchu drogowego. Oprócz ww. działań niezbędne jest stworzenie skutecznej opieki okołowypadkowej.

Plan dodatkowo podkreśla potrzebę gromadzenia środków finansowych na interwencje w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Fundusz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ONZ będzie nadal pomagał skutecznie wspierać działania w poprawę w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez inwestycje publiczne i prywatne w krajach o niskich i średnich dochodach, w których ginie ponad 90% ofiar.

Globalny Plan Dekady Działań na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2021-2030

Skip to content