Aktualności

Zmiany w podstawie programowej przedmiotu technika z elementami wychowania komunikacyjnego

6 lutego br. Minister Edukacji i Nauki podpisał projekty rozporządzeń:

  1. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej,
  2. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia,
  3. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół.

 

We współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Krajową Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w podstawie programowej przedmiotu technika w szkole podstawowej wprowadzone zostały zmiany polegające na modyfikacji treści nauczania związane z wychowaniem komunikacyjnym i bezpieczeństwem w ruchu drogowym, m.in. uwzględniono nowe środki transportu osobistego, które są coraz bardziej popularne wśród młodych uczestników ruchu, takie jak hulajnogi elektryczne, urządzenia transportu osobistego, urządzenia wspomagające ruch, itp.)

Zmieniona podstawa programowa przedmiotu technika będzie obowiązywać od roku szkolnego 2023/2024.

Szczegóły na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zmiany-w-podstawie-programowej–rozporzadzenia-podpisane

Skip to content