Aktualności

Kontrole prędkości pojazdów, działania społeczności lokalnych w Londynie. Inicjatywa: „Lokalny strażnik drogowy” i „Młody strażnik drogowy”

Społeczności lokalne w Londynie wspierają policję w walce z nadmierną prędkością pojazdów. Mieszkańcy, wolontariusze zaangażowani w poprawę bezpieczeństwa towarzyszą policji podczas kontroli pomiaru prędkości na drodze. Projekt Community Roadwatch (Lokalny strażnik drogowy) angażuje społeczności lokalne w miejscach zamieszkania w działania prewencyjne policji na rzecz ograniczenia prędkości. Akcja Junior Roadwatch (Młody strażnik drogowy) prowadzona na drogach w okolicach szkół przez policję wspólnie z uczniami i wolontariuszami ma na celu zwrócenie uwagi kierowców na problem prędkości, szczególnie tam, gdzie poruszają się dzieci. Efekt edukacyjny akcji ma wpływ na dzieci oraz na  kierowców, którzy mogą uniknąć mandatu i punków karnych w zamian za udział w pogadance, rozmowie z dziećmi i innymi uczestnikami programu na temat zagrożeń wynikających z nadmiernej prędkości w ruchu drogowym.

W inicjatywieLokalny strażnik drogowy” wolontariusze (zwykle dwie osoby) w miejscach wskazanych jako niebezpieczne wspólnie z policją (Oddział Policji ds. transportu i drogi) przeprowadzają rutynowe kontrole prędkości: mierzą prędkość posługując się laserowym miernikiem i rejestrują dane pojazdów przekraczających dopuszczalną prędkość o 10% + 2 mph w stosunku do ograniczenia. Wolontariusze dla bezpieczeństwa otrzymują kamizelki odblaskowe, zachowują się w sposób, który nie powoduje zatrzymania ani spowolnienia ruchu pojazdów. Policjanci odpowiadają na wszelkie pytania mieszkańców związane z akcją.

Kontrole prędkości odbywają się na drogach, na których obowiązuje prędkość pojazdów 20mph (rejestrowana jest prędkość 24mph), 30mph (rejestrowana jest prędkość 35mph) i 40mph (rejestrowana jest prędkość 46mph) [ang. mph – mila na godzinę].  Jeżeli kontrola wykazała przekroczenie prędkości wówczas policja przesyła do zespołu RoadSafe London dane pojazdu (numer rejestracyjny i markę pojazdu) oraz dane dotyczące prędkości. Numery rejestracyjne pojazdów, które przekroczyły obowiązującą prędkość są rejestrowane. Po pierwszym i drugim razie właściciel pojazdu otrzymuje jedynie list z ostrzeżeniem, że poruszał się z niedozwoloną prędkością. Takie działanie ma bardziej charakter edukacyjny i prewencyjny (ostrzeżenie wraz z informacją o zagrożeniu wynikających z niedostosowania prędkości do obowiązującego ograniczenia) niż karanie sprawcy. Przy kolejnym, trzecim złamaniu przepisów kierowcy otrzymują mandat za jazdę z nadmierną prędkością.

Projekt Community Roadwatch cieszy się popularnością, gdyż mieszkańcy czują, że mają wpływ na swoje bezpieczeństwo. Akcja umożliwia współpracę mieszkańców z działającą na ich terenie policją. Mieszkańcy wskazują miejsce ich zdaniem niebezpieczne, gdzie przeprowadzane są kontrole. Tego typu akcje są widoczne, potrzebne zarówno mieszkańcom i kierowcom.

Inicjatywa „Lokalny strażnik drogowy” została utworzona przez Transport for London przy współpracy z Metropolitan Police Service (MPS) i City of London Police (CoLP) i działa w 33 dzielnicach Londynu. Od momentu rozpoczęcia akcji w 2015 roku zarejestrowano 39 000 kierowców przekraczających prędkość.

W każdej dzielnicy Londynu działają koordynatorzy, którzy w ramach Community Roadwatcht powiadamiają mailowo wolontariuszy o planowanych kontrolach. Aby wziąć udział w akcji należy każdorazowo zgłosić swój udział do koordynatora zespołu policyjnego, następnie przybyć na wskazane miejsce. Wolontariusze otrzymują drogą mailową szczegółowe informacje o projekcie. Na miejscu, po dokonaniu formalności (podpisanie oświadczenia) jeden wolontariusz przeprowadza pomiar prędkości pojazdów (obsługa miernika laserowego do pomiaru prędkości/po przeszkoleniu) a drugi w karcie z przeprowadzonej kontroli rejestruje dane pojazdu, który poruszał się z wyższą prędkością niż obowiązująca. Wolontariusze przez czas trwania akcji są zobowiązani do przestrzegania wszelkich instrukcji wydawanych przez policję. Akcja rozpoczyna się w godzinach pooranego natężenia ruchu około godz. 9.15 i trwa około jednej godziny.

Na szczególną uwagę zasługują działania edukacyjne prowadzone w ramach akcji  Młody strażnik drogowy. W ramach tej inicjatywy  uczniowie szkół podstawowych i inni uczestnicy programu prowadzą pogadanki uświadamiające dla kierowców, którzy przekroczyli dozwolone prędkości. Dla obu stron tego typu spotkania to źródło wiedzy w tym temacie.  Młodzi strażnicy drogowi zadają kierowcom pytania: „Czy wiedzą, dlaczego obowiązuje ograniczenie prędkości na tej drodze do 20 mph?”, „Czy wiedzą jakie są konsekwencje jazdy z dużą prędkością?” – tym sposobem zmuszają kierowców do zastanowienia się nad swoim postępowaniem, jazdą z wyższą prędkością, która niesie ze sobą niebezpieczeństwo dla życia dzieci i ich samych.

Realizowane projekty  wpisują się w działania kontrolne prowadzone w zakresie nadmiernej prędkości w przyjętym w Londynie Planie Wizji Zero ofiar śmiertelnych i poważnie rannych na drogach.

Więcej informacji o inicjatywach:

Community Roadwatch – Transport for London (tfl.gov.uk)

Skip to content