Aktualności

World Bank oraz Global Road Safety Facility (GRSF) opublikował przewodnik łączący bezpieczeństwo i projektowanie dróg (integrating safety in road design)

Przewodnik został opracowany przez Global Road Safety Instrument (GRSF), część Banku Światowego. Przydatny będzie dla osób pracujących nad rozwojem i wdrożeniach dotyczących projektowania dróg. Zawiera praktyczne wskazówki dotyczące kwestii związanych z bezpieczeństwem drogowym w projektach zarówno miejskich jak i pozamiejskich.

Znaczne zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych na drogach będzie możliwe tylko wtedy, gdy podjęte zostaną wspólne wysiłki na rzecz podejścia „bezpiecznego systemu”, obejmującego wszystkie elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego — począwszy od zarządzania bezpieczeństwem drogowym, bezpiecznych dróg, bezpiecznej prędkości, bezpiecznych pojazdów, bezpiecznych użytkowników dróg i opieki powypadkowej. Przewodnik koncentruje się na elementach bezpiecznych projektów dróg i otoczenia sieci drogowych, które mogą zapewnić bezpieczną mobilność wszystkim użytkownikom dróg, a także na innych zmianach w celu zmniejszenia limitów prędkości, bezpieczeństwa pojazdów, bezpiecznych zachowań użytkowników dróg. Zrównoważony projekt drogi musi uwzględniać te uzupełniające się elementy systemu, aby zmaksymalizować korzyści w zakresie bezpieczeństwa. Energia niesiona przez poruszający się obiekt jest proporcjonalna do kwadratu jego prędkości. Dobrze zaprojektowane „wybaczające pobocze” zapewnia rozproszenie tej energii podczas wypadku, dzięki czemu mniej energii jest przekazywane pasażerom pojazdu.

Projektowanie infrastruktury drogowej odgrywa kluczową rolę w bezpieczeństwie ruchu drogowego. Bezpieczna infrastruktura wspiera inne filary bezpieczeństwa drogowego poprzez zachęcanie do podejmowania odpowiednich zachowań przez użytkowników drogi (takich jak odpowiednia prędkość i prawidłowe korzystanie z pasa ruchu) oraz poprzez zapewnienie wybaczającego środowiska drogowego. Źle zaprojektowana infrastruktura drogowa może prowadzić do niebezpiecznych zachowań użytkowników dróg. Jedną z kluczowych kwestii podejścia bezpiecznego systemu jest to, że kierowcy popełniają błędy i nadal będą to robić, nawet jeśli uda się zmniejszyć częstotliwość ich występowania. Ten błąd użytkownika drogi od dawna uważany jest za istotny czynnik przyczyniający się do słabych wyników w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Drogi o dowolnej prędkości można jednak projektować w taki sposób, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia wypadków, a istnieją bardzo wyraźne dowody na to, że projekt drogi ma znaczny wpływ na dotkliwość ich skutków. Nawet jeśli dojdzie do wypadku, ulepszona infrastruktura drogowa może uratować wiele istnień ludzkich i zapobiec ciężkim obrażeniom.

Podejście bezpiecznego systemu w bezpieczeństwie ruchu drogowego oznacza wspólną reakcję. Oznacza to, że użytkownicy dróg będą nadal brać odpowiedzialność za swoje działania, na przykład poprzez zachowanie ostrożności i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Uznaje się jednak również, że zarządcy dróg i projektanci ponoszą znaczną odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa drogowego i ochronę wszystkich użytkowników dróg. Można to osiągnąć poprzez odpowiednie projekty drogowe.

Poszczególne działy przewodnika dotyczą:

  • zasad bezpieczeństwa w kontekście bezpiecznego planowania
  • zasad bezpieczeństwa w kontekście bezpiecznej inżynierii drogowej
  • projektowania infrastruktury dla niechronionych użytkowników dróg
  • projektowania przekrojów drogi
  • projektowania skrzyżowań
  • wskaźników bezpieczeństwa.

 

Więcej informacji:

https://www.roadsafetyfacility.org/publications/integrating-safety-road-design

Skip to content