Aktualności

Polska inicjatywa na rzecz brd wybrana i zaprezentowana jako przykład skutecznych działań w ramach bezpiecznego systemu

W opublikowanym przez International Transport Forum oraz Bank Światowy raporcie Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ze swoimi działaniami znalazła się w znamienitym gronie krajów, które skutecznie pracują nad poprawą bezpieczeństwa ruch drogowego. Rada inicjuje i podejmuje szereg działań, aby na małopolskich drogach było bezpieczniej. Jej programy skierowane są nie tylko do kierowców, ale także do niechronionych uczestników ruchu drogowego. Działania realizowane przez Radę mają charakter długofalowy i systemowy; wdrażane są w porozumieniu z podmiotami, dla których bezpieczeństwo na polskich drogach jest priorytetem.

Analizując skalę wypadków w województwie małopolskim, zauważono, że piesi są najbardziej zagrożoną grupą na przejściach dla pieszych. Zainstalowano oświetlenie na przejściach i ulepszono oznakowanie dróg. Ponadto zmniejszono prędkość do 50 km/h przy przejściach dla pieszych na drogach wojewódzkich i krajowych. Małopolska Rada, organ początkowo doradczy, stała się aktywną jednostką z dedykowanym budżetem, co miało kluczowe znaczenia dla powodzenia projektu.

 

 

Innymi przykładami zamieszczonymi w raporcie ITF są  m.in. następujące inicjatywy:

  • Poprawa bezpieczeństwa na autostradach w stanie Karnataka w Indiach
  • Program zarządzania prędkością w Bogocie w Kolumbii
  • Wizja Zero dla młodzieży w Meksyku
  • Ocena miejskich wskaźników efektywności ruchu drogowego w Korei
  • Program Slow Zones, Safe Zones w Pleiku City w Wietnamie,
  • Zarządzanie bezpieczeństwem drogowym w Kamerunie
  • Zrównoważone bezpieczeństwo w Holandii

 

Opis polskiej inicjatywy w załączonym raporcie pdf.

Więcej informacji:

https://www.itf-oecd.org/safe-system-in-action

The Safe System Approach in Action

Skip to content