Aktualności

Program realizacyjny na lata 2022-2023 do Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2021-2030

Program realizacyjny na lata 2022-2023 jest głównym narzędziem wdrażania  Narodowego Programu  Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego  2021-2030 (NPBRD). Jest to dwuletni plan działań przygotowany z uwzględnieniem wszystkich 5 filarów programu. Plan ukierunkowany jest na działania w ramach wyznaczonych priorytetów, którymi na lata 2022-2023 są: ograniczenie możliwości jazdy po spożyciu alkoholu i w stanie nietrzeźwości; zarządzanie prędkością; ochrona pieszych; ochrona kierujących rowerem. W ramach przyjętego planu wskazane zostały instytucje/podmioty odpowiedzialne za ich realizację, a także zakres czasowy oraz zestaw wskaźników stopnia realizacji zadania.

Przyjęte w Programie realizacyjnym na lata 2022-2023 główne priorytety w zakresie poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego stanowią najistotniejsze problemy brd w Polsce, stwarzające najwyższe ryzyko utraty życia i zdrowia. Działania w ramach wyznaczonych priorytetów stanowią największe wyzwanie w NPBRD 2021 – 2030. Skuteczne działania powinny przyczynić się do przybliżenia osiągnięcia wyznaczonego w NPBRD 2021-2030 celu jakim jest ograniczenie liczby ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych o 50% w porównaniu z rokiem 2019, tj. nie więcej niż 1455 ofiar śmiertelnych i ograniczeniem liczby ofiar ciężko rannych w wypadkach drogowych o 50% w porównaniu z rokiem 2019, tj. nie więcej niż 5317 osób ciężko rannych.

Osiągnięcie celu NPBRD 2021-2030 będzie możliwe, jeżeli wszyscy interesariusze Programu przyjmą wspólne podejście do problematyki wypadków drogowych i zobowiązanie zdecydowanych działań w kierunku poprawy brd.  W ten sposób osiągnięty zostanie efekt synergii, wynikający z wzajemnego wsparcia kluczowych partnerów odpowiedzialnych za realizację przedsięwzięcia.

Działania na rzecz poprawy brd według NPBRD 2021 – 2030 koncentrują się wokół pięciu filarów (bezpieczny człowiek, bezpieczne drogi, bezpieczny pojazd, ratownictwo i opieka powypadkowa oraz system zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego).

Więcej o Programie realizacyjnym na lata 2022-2023 do Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2021-2030 i o Narodowym Programie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2021-2030 w załączonych plikach.

Pliki do Pobrania

Program Realizacyjny na lata 2022-2023 do Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2021-2030

Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2021-2030

Skip to content