Aktualności

Trendline nowy projekt UE, kontynuacja Baseline (wyznaczenie wskaźników w obszarze brd)

Nowy projekt Trendline, będzie kontynuował badania podjęte w projekcie Baseline i podobnie jak projekt Baseline jest częściowo finansowany przez Komisję Europejską. Prace rozpoczęły się w październiku 2022 roku i potrwają trzy lata. W projekcie bierze udział 25 państw członkowskich UE (a także dwa inne państwa członkowskie i dwa kraje EFTA jako obserwatorzy). Celem rozpoczętego nowego projektu Trendline jest gromadzenie i analiza danych, wyznaczenie kluczowych wskaźników efektywności w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wykorzystanie ich do tworzenia polityki bezpieczeństwa ruchu drogowego. Oprócz ośmiu wskaźników KPI określonych w projekcie Baseline, w projekcie Trendline zostaną wyznaczone dodatkowe nowe wskaźniki eksperymentalne, dla których opracowana zostanie odpowiednia metodologia i przy wykorzystaniu której będą przeprowadzone badania pilotażowe.

Projekt Trendline jest największym przedsięwzięciem, jakie kiedykolwiek podjęto w Europie i poza nią w zakresie gromadzenia i analizy danych dla wyznaczenia wskaźników efektywności działań w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wyznaczenie tych wskaźników wzmocni strategie bezpieczeństwa ruchu drogowego i pozwoli na monitorowanie poprawy stanu brd na poziomie krajowym i europejskim.

W Polsce badania będą przeprowadzone przez Instytut Transportu Samochodowego.

Informacje o projekcie Trendline: https://trendlineproject.eu/

Skip to content