Aktualności

Profesor George D. Yannis biegnie 30 maratonów w 30 miesięcy promując wprowadzenie ograniczenia prędkości w miastach do 30 km/h

George D. Yannis jest wybitnym naukowcem o międzynarodowej sławie, Profesorem inżynierii ruchu i bezpieczeństwa drogowego oraz Dyrektorem Wydziału Planowania i Inżynierii Transportu w Szkole Inżynierii Lądowej na Politechnice w Atenach (National Technical University of Athens – NTUA).

Po ponad 30 latach poświęcania się nauce w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i kilku ukończonych biegach maratońskich, Profesor Yannis postanowił połączyć obie pasje w jednym celu: przebiec 30 maratonów w ciągu 30 miesięcy, aby promować ograniczenia prędkości do 30 km/h w jak największej liczbie miast na całym świecie, jako kluczowego elementu polityki na rzecz bezpieczniejszych, zdrowszych i bardziej ekologicznych miast.

W ostatnich latach władze niektórych miast zaczęły rozumieć wpływ nadmiernej prędkości pojazdów na liczbę i ciężkość wypadków i próbują wdrażać politykę niższych prędkości, często poprzez wyznaczanie stref z ograniczeniem prędkości do 30 km/h (20 mil/h). W niektórych przypadkach ograniczenie to dotyczy całych miast, jak na przykład w stolicy Unii Europejskiej – Brukseli. Dotychczasowe dowody naukowe wskazują, że wprowadzenie stref 30 km/h może zmniejszyć liczbę ofiar śmiertelnych wypadków o 40%. Jednocześnie rozwiązanie to ma bardzo korzystny wpływ na środowisko, zużycie energii i zdrowie dzięki mniejszemu zużyciu paliwa i większej liczbie pieszych i rowerzystów w przestrzeni miejskiej.

Naukowcy na całym świecie nieustannie nawołują do zmniejszenia prędkości na drogach. Głosy niechronionych użytkowników dróg, którzy popierają tę ideę pozostają zagłuszone przez znaczącą część społeczeństwa skoncentrowaną na samochodach i prędkości. To jest powód, dla którego Profesor Yannis zdecydował się wyjść poza naukowe apele i bardziej aktywnie promować 30 km/h w miastach poprzez przyjęcie wyzwania: przebiec 30 maratonów w 30 miesięcy.

Systematyczne i umiarkowane bieganie działa dobrze na kondycję i zdrowie Profesora, dlatego wierzy On, że nieduże prędkości w bezpiecznych, zdrowych i zielonych miastach ze strefami Tempo 30 mogą również mieć korzystny wpływ na wszystkich podróżujących po mieście.

Celem Profesora Yannisa jest zmobilizowanie społeczeństwa, władz, przedstawicieli przemysłu i wszystkich zaangażowanych w proces podejmowania decyzji do zmiany obecnych wzorców szybkiego transportu miejskiego w kierunku bezpiecznej, zdrowej i ekologicznej mobilności dostępnej wszędzie i dla wszystkich. Zaczynając od uznanej na całym świecie grupy badawczej – Greckiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego NTUA – Profesor Yannis zamierza połączyć siły z każdym, kto chce, aby głos miast z obszarowym/strefowym ograniczeniem prędkości do 30 km/h był jak najsilniejszy, tak szybko, jak to możliwe.

 

Polskie Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego POBR z całych sił wspiera inicjatywę naszego przyjaciela, wielkiego autorytetu w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu drogowego Profesora Georga Yannisa!!! Już teraz zapraszamy wszystkich do kibicowania Profesorowi w jego 27. maratonie w Warszawie w dniu 28 września 2024 roku!

Więcej informacji na stronie: https://georgeruns30x30.com/

 GeorgeYannis 30 km/h in cities

Skip to content