Aktualności

Stanowisko ETSC dot. nowelizacji dyrektywy transgranicznej wymiany informacji o przestępstwach lub wykroczeniach przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym

Stworzenie jednolitego europejskiego rynku transportu drogowego nie jest możliwe bez harmonizacji stosownych przepisów obowiązujących w wszystkich państwach członkowskich. W sprawie transgranicznej wymiany informacji dotyczących przestępstw lub wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym UE przyjęła Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/413 z dnia 11 marca 2015 r.

29 listopada 2023 r. obyło się głosowanie Komisji Transportu Parlamentu Europejskiego, w którym przyjęto propozycję Komisji Europejskiej dotyczącą rozszerzenia zakresu istniejących zapisów Dyrektywy 2015/413 nt. zatrzymania uprawnień do kierowania pojazdem w jednym państwie członkowskim obowiązującego automatycznie  w pozostałych krajach UE.

Na specjalnym portalu informatycznym dla transgranicznej wymiany informacji dot. przestępstw lub wykroczeń w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym będą umieszczane informacje o wypadkach typu „zderzenie i ucieczka” tj. sytuacja, w której kierowca spowodował wypadek i zbiegł z miejsca zdarzenia. Dodatkowo będą rejestrowane wykroczenia do tej pory nie ujęte w obowiązującym prawie dot. niebezpiecznego wyprzedzania, jazdy pod prąd, przekroczenia dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i inne.

Posłowie PE byli zgodni co do szybkiego reagowania i umieszczania informacji o mandacie przyznanym w kraju niebędącym miejscem zamieszkania kierowcy. Nie przyjęto natomiast istotnych zapisów dot. systemu punktów karnych.  Z 27 krajów UE systemy funkcjonują w 22, gdzie są traktowane jako dodatkowa kara za wykroczenia w ruchu drogowym (łącznie z zatrzymaniem uprawnień do kierowania pojazdem). Zdaniem ETSC istotne jest, by kierowcy za popełnione wykroczenia na drodze za granicą nie ponosili jedynie kary finansowej, ale także przyznawane byłyby im punkty karne czy  zatrzymane  uprawnienia do kierowania pojazdem.

Nie przyjęto zapisu dotyczącego wprowadzenia specjalnych opłat za wjazd pojazdu do centrum miasta (na wzór Sztokholmu czy Londynu). Tego typu dodatkowe opłaty podlegają prawu krajowemu, a skutkują zmniejszeniem liczby pojazdów wjeżdżających do centrum.

W odniesieniu do jazdy z nadmierną prędkością przyjęto, że w systemie informacji transgranicznej będą rejestrowane jedynie przypadki przekroczeń prędkości powyżej 30 km/h w terenie miejskim, a w terenie pozamiejskim powyżej 50 km/h. Wprowadzenie takiego zapisu oznacza, że lokalni kierowcy bardziej będą dbać o bezpieczeństwo dostosowując prędkość do obowiązujących ograniczeń. Natomiast kierowca nie będący obywatelem danego kraju będzie mógł poruszać się z prędkością wyższą od obowiązującej (przekroczenie poniżej 30 km/h w terenie zabudowanym i poniżej 50km/h w terenie niezbudowanym) bez konsekwencji utraty uprawnień do kierowania pojazdem. Zdaniem ETSC jakiekolwiek łamanie przepisów związane z nadmierną prędkością nie powinno podlegać żadnym wyjątkom tzn. powinno skutkować jednoznaczną utratą uprawnień do kierowania pojazdem na terenie pozostałych państw członkowskich.

Przyjęte propozycje prawne podlegają teraz dalszym negocjacjom pomiędzy Parlamentem Europejskim, państwami członkowskimi UE i Komisją Europejską.

Więcej informacji w załączonym raporcie:

 ETSC Position on the Revision of the Cross Border Enforcement Directive

 

Skip to content