Aktualności

Pięć sposobów na rozwiązanie problemu ofiar śmiertelnych na drogach UE

Zgodnie z danymi za 2022 rok na drogach UE zginęło 20 600 osób, co stanowi 3% wzrost w porównaniu z  2021 rokiem, ale 10 % spadek w porównaniu z 2019 r., który był ostatnim rokiem przez pandemią Covid 19.

Europejska Rada ds. Bezpieczeństwa Transportu rekomenduje UE i państwom członkowskim pięć sposobów na rozwiązanie problemu ofiar śmiertelnych na drogach. Wdrożenie propozycji może przyczynić się osiągnięcia celu zmniejszenia o połowę liczby ofiar śmiertelnych i ciężko rannych w ciągu dekady do 2030 r.

Zwiększenie skuteczności nadzoru nad przestrzeganiem prawa w ruchu drogowym, by ograniczyć główne zagrożenia takie jak: jazda z nadmierną prędkością, jazda pod wpływem alkoholu i narkotyków, rozproszenie uwagi

Skuteczne egzekwowanie przepisów ruchu drogowego jest najszybszym, do tego prostym i łatwym sposobem na poprawę bezpieczeństwa i zmniejszenia liczby wypadków drogowych. Nadzór nad ruchem drogowym realizowany poprzez kontrolę uczestników ruchu drogowego w zakresie prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu w ostatnim czasie spadł, a pomiar prędkości, zapięcia pasów bezpieczeństwa i używania telefonów komórkowych jest bardzo zróżnicowany w Europie. Przygotowywana na poziomie UE nowelizacja dyrektywy transgranicznej w zakresie wymiany informacji o przestępstwach lub wykroczeniach przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym musi gwarantować, że informacja o każdym przestępstwie i wykroczeniu kierowcy poza granicami swojego kraju będzie ewidencjonowana/przesyłana do kraju zamieszkania kierowcy.

Zwiększenie inwestycji w ruch rowerowy i pieszy, ale nie kosztem bezpieczeństwa innych użytkowników drogi

W ostatnich latach w wielu krajach odsetek pieszych i osób korzystających z roweru wzrasta. To grupa niechronionych użytkowników szczególnie narażona na śmierć w wypadku drogowym. Liczba takich ofiar  wzrasta podczas gdy liczba ofiar śmiertelnych użytkowników pojazdów spada. Zwiększenie inwestycji w infrastrukturę rowerową takich jak tworzenie sieć bezpiecznych połączonych dróg dla rowerów przyczyni się do spadku ofiar śmiertelnych w tej grupie. UE naciska na samorządy lokalne by te w większych miastach przygotowywały plany zrównoważonej mobilności miejskiej, uwzględniające szczególnie potrzeby bezpiecznej mobilności pieszych i rowerzystów.

Zwiększenie  bezpieczeństwa młodych kierowców poprzez zmiany w prawie jazdy

Ryzyko wypadku jest najwyższe w przypadku kierowców, którzy właśnie zdali egzamin. Co piąty ulega wypadkowi w ciągu pierwszych sześciu miesięcy podczas jazdy w pojedynkę. Komisja Europejska ma opublikować zaktualizowane przepisy dotyczące praw jazdy. ETSC zaleca wprowadzenie nowych wymagań dotyczących prawa jazdy tj. między innymi szkolenia z osobą towarzyszącą, czy prawa jazdy na próbę. Chodzi o to, aby młodzi kierowcy  nie podejmowali ryzykownych manewrów w pierwszym roku od momentu otrzymania prawa jazdy (jazda nocą, jazda samochodem z grupą młodych ludzi oraz jazda po wypiciu dowolnej ilości alkoholu). ETSC wzywa Komisję, aby nie obniżała minimalnego wieku uprawniającego do samodzielnego prowadzenia pojazdów w jakiejkolwiek kategorii.

Wprowadzenie ograniczeń prędkości, w tym  do 30 km/h na obszarach miejskich

Komisja Europejska zachęca członków UE do wprowadzania ograniczeń prędkości dla ratowania życia ludzkiego oraz mniejszego zużycia paliwa i emisji. Należy jednak pójść dalej i rozwiązać problem prędkości bezpośrednio związanej z częstotliwością wypadków i dotkliwością obrażeń. W ostatnich latach wprowadzono istotne zmiany: w Holandii na autostradach obowiązuje prędkość do 100 km/h, w Hiszpanii prędkości do 30 km/h na wszystkich obszarach miejskich. Cały czas jednak pozostaje wiele do zrobienia. Wsparcie ww. działań Komisji Europejskiej polegałoby na opracowaniu zaleceń dotyczących prędkości dla poszczególnych typów dróg.

Eliminacja nieskutecznych aplikacji stanowiących elementy bezpieczeństwa pojazdów

W 2019 r. UE wprowadziła szereg technologii wpływających na bezpieczeństwo nowych pojazdów. Zaakceptowany do wdrożenia system ISA Inteligent Speed Adaptation wspomaga dostosowanie prędkość pojazdu do obowiązującego ograniczenia poprzez irytujące sygnały dźwiękowe (uruchamia się po przekroczeniu dozwolonej prędkości – opcja możliwa do wyłączenia przez kierowcę). Systemy ostrzegania o rozproszeniu uwagi mogą nie wykrywać najpowszechniejszych form rozproszenia uwagi przez korzystanie z telefonów komórkowych i systemów informacyjno-rozrywkowych. Liczne dane rejestrujące zdarzeniach i informacje w pojeździe są w większości bezużyteczne. ETSC wzywa do pilnego przeglądu wymagań technicznych wszystkich trzech ww. systemów.

Więcej informacji na stronie ETSC

https://etsc.eu/five-ways-europe-can-tackle-road-deaths/

Skip to content