Aktualności

Seminarium AV PL ROAD Polska droga do automatyzacji transportu drogowego

W dniu 22 marca 2021 r. w ITS odbyło się w trybie zdalnym pierwsze z cyklu sześciu seminariów poświęconych automatyzacji transportu drogowego. Semimarium było wprowadzeniem do tematyki automatyzacji transportu drogowego, badań pojazdów i jest związane z realizowanym przez Centrum Telemetyki Transportu ITS, we współpracy z Politechniką Warszawską i Ministrestwem Infrastruktury projektem AV-PL-ROAD pt. „Polska droga do automatyzacji transportu drogowego”. Projekt finansowany jest z NCBR w ramach programu GOSPOSTRATEG. W trakcie spotkań omawiane będą zagadnienia prawne i organizacyjne, techniczne, akceptacji społecznej, dostosowania infrastruktury, badań pojazdów, interakcji człowiek-maszyna i inne związane z wdrażaniem pojazdów zautomatyzowanych.

W trakcie seminarium omówione zostały oprócz niewątpliwych korzyści związanych z wykorzystaniem pojazdów autonomicznych (spadek liczby ofiar śmiertelnych i rannych wypadków, spadek emisji spalin, wzrost komfortu podróży nie tylko osób starszych i niepełnosprawanych, inteligentny wybór trasy podróży) także współczesne wyzwania związane z automatyzacją pojazdów.

Wyzwania dotyczą przede wszsytkim kwestii legisalcji tj. dopuszczenia do ruchu pojazdów autonomicznych w potoku pojazdów klasycznych (tworzenie mieszanego ruchu pojazdów). Dużym wyzwaniem są technologiczne aspekty w zakresie stosowania oprogramowania (software) i odpowiedzialności producenta oprogramowania za ewentualne błędy poruszających się pojazdów autonomicznych, głównie w przypadku udziału w wypadku/kolizji. Transfer przesyłu danych (olbrzymiej wielkości) z pojazdu autonomicznego jak i  ochrona danych osobowych  to kolejne bardzo ważne sprawy. Następną kwestią na tym etapie badań nad rozwojem technologii pojazdów autonomicznych w rzeczywistaym ruchu drogowym (tj. w zakresie testowania funkcji czujników pojazdu, poprawy intuicyjności obsługi systemów) jest ubezpieczenie testowanych pojazdów. ITS przeprowadzając takie badania nie otrzymal polisy OC od żadnego z 5 ubezpieczycieli.

Obecnie pojazdy testowane do autonomicznej jazdy obejmują poziomy 2 i 3 w 5 stopniowej skali (zdjęcie poniżej). Poziom 3 automatyzacji pojazdu obejmuje samodzielną funkcje pojazdu do jego prowadzenia, w którym kierowca podejmuje decyzje (ma wolne stopy, ręce i oczy).

Zwrócono uwagę na konieczność uzupełnienia szkolenia kierowców o aspekt dotyczący zdobycia umiejętności poruszania się pojazdami autonomicznymi. Już dzisiaj nowe pojazdy zgodnie z przepisami wyposażone są w obowiązkowe nowoczesne technologie i funkcje podwyższające bezpieczeństwo. Często na skutek braku wiedzy, bądź umiejętności kierowcy systemy  wspomagające nie są w pełni wykorzystwane.  Tymczasem człowiek pozostaje głównym czynnikiem mającym wpływ na zdarzenia drogowe. Podwyższenie świadomoości społecznej w zakresie zautomatyzowanych pojazdów to szeroki temat przyszłej edukacji i kampanii społecznych.

W trakcie seminarium przedstawiono diagnozę wdrożenia pojazdów zautomatyzowanych w innych krajach. Przedstawiona koncepcja badań terenowych przeprowadzonych przez ITS obejmowała analizę i obsługę działania systemów wspomagających (system hamowania, tempomat, martwe pole) na torze badawczym i w rzeczywistym ruchu drogowym min. w zakresie oznakowania poziomego, pionowego.

Trendy w rozwoju pojazdów zautomatzoanych wskazują, że dopiero w 2040 r. połowa samochodów poruszających się po drogach będzie zautomatyzowana.

Temat seminarium wzbudził dużo dyskusji wśród uczestników, z uwagi na aktualność poruszanych kwestii związanych z automatyzacją pojazdów i ich udziale w naszym ruchu drogowym.

Kolejne seminaria podzielone tematycznie będą odbywać się w następujących terminach:

  • techniczne aspekty wdrożenia pojazdów zautomatyzowanych – 26.04.2021 roku,
  • wyzwania przyszłości dla zautomatyzowanego transportu drogowego – 21.06.2021 roku,
  • wyzwania społeczne w dobie automatyzacji transportu drogowego – 04.10.2021 roku,
  • rolę człowieka w dobie pojazdów autonomicznych – 06.12.2021 roku,
  • prawne, techniczne i ubezpieczeniowe aspekty autonomizacji transportu drogowego
    – 07.02.2022 roku.
Skip to content