Aktualności

Blokady alkoholowe

Parlamentarna Rada Doradcza ds. Bezpieczeństwa Transportu Wielkiej Brytanii (PACTS) opublikowała raport dotyczący używania blokad alkoholowych w celu ograniczenia liczby kierowców prowadzących pojazd pod wpływem alkoholu. PACTS wzywa rząd Wielkiej Brytanii do jak najszybszego opracowania i wdrożenia programu blokad alkoholowych.

Blokady alkoholowe to urządzenia działające zapobieganiu uruchomieniu pojazdu, jeśli w oddechu kierowcy znajduje się alkohol w stężeniu powyżej ustalonego poziomu.

Ponowne wykroczenia związane z jazdą pod wpływem alkoholu to poważny problem w Wielkiej Brytanii. Od 2010 r. ponad 100 000 wykroczeń związanych z prowadzeniem pojazdów pod wpływem alkoholu zostało popełnionych przez kogoś, kto był w przeszłości pod wpływem alkoholu lub narkotyków w rejestrze DVLA. Ponieważ są to tylko sprawy, które trafiły do sądów, wydaje się zasadne stwierdzenie, że rzeczywisty poziom prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu (recydywy) przez takie osoby jest znacznie wyższy.

Raport pokazuje, że blokady alkoholowe są znacznie skuteczniejsze niż  zakaz prowadzenia pojazdu w ograniczaniu recydywy. Programy terapeutyczne ograniczające spożycie alkoholu obejmujące również środki takie jak  kursy  reedukacyjne dla kierowców pod wpływem alkoholu  zmniejszają liczbę ponownych przestępstw po usunięciu blokady.

Raport zawiera przegląd międzynarodowych doświadczeń innych krajów z programami blokad alkoholowych w Europie, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii i Nowej Zelandii.

PACTS zaleca, aby program blokad alkoholowych w Wielkiej Brytanii:

  • Miał jasno określone cele i zakres działania;
  • Był dostępny dla sądów, aby oferować kierowcom nietrzeźwym lub nakładać na nich jak najszerszą ofertę reedukacyjną;
  • Skrócił okres  zakazu prowadzenia pojazdu  dla kierowców objętych programem określał ścisłe warunki i wymagania dla kierowców kończących program;
  • Uwzględnił również  dodatkowe leczenie  dla osób z problemami alkoholowymi; Obejmował monitorowanie i sankcje za naruszenia programu.

 

Komentując raport, David Davies, dyrektor wykonawczy Parlamentarnej Rady Doradczej ds. Bezpieczeństwa Transportu, powiedział: „Byliśmy zszokowani, gdy okazało się, że jedno na sześć wykroczeń związanych z jazdą po spożyciu alkoholu jest popełniane przez kogoś, kto został wcześniej skazany. Od 2010 roku to ponad 100 000 wykroczeń – każde z nich jest wysoce niebezpieczne dla kierowcy i innych uczestników ruchu drogowego. Najwyraźniej obecny system wymaga zmian ”.

Szereg innych krajów wprowadziło blokady alkoholowe, aby zapobiec ponownemu prowadzeniu pojazdu pod wpływem alkoholu i zmniejszyć liczbę wypadków śmiertelnych i obrażeń, które temu towarzyszą. Blokady alkoholowe okazały się bardzo skuteczne. PACTS apeluje do rządu o przyznanie sądom brytyjskim uprawnień do bezzwłocznego ich nakładania. W tym celu konieczne jest uchwalenie  nowych, skutecznych przepisów oraz zdefiniowanie standardów, ról i obowiązków poszczególnych instytucji. Istnieje znaczne poparcie społeczne opinii publicznej Wielkiej Brytanii dla instalacji blokad alkoholowych, które powinny być standardem w przypadku jazdy po pijanemu.

Raport do pobrania:

Blokady alkoholowe

Skip to content