Seminarium AV PL ROAD Polska droga do automatyzacji transportu drogowego

W dniu 22 marca 2021 r. w ITS odbyło się w trybie zdalnym pierwsze z cyklu sześciu seminariów poświęconych automatyzacji transportu drogowego. Semimarium było wprowadzeniem do tematyki automatyzacji transportu drogowego, badań pojazdów i jest związane z realizowanym przez Centrum Telemetyki Transportu ITS, we współpracy z Politechniką Warszawską i Ministrestwem Infrastruktury projektem AV-PL-ROAD pt. „Polska droga […]

40 PIN Flash: Czy badania lekarskie kierowców spełniają swój cel?

Właśnie ukazał się nowy raport Europejskiej Rady ds Transportu ETSC zatytułowany “Are medical fitness to drive procedures fit for purpose?” – PIN Flash 40. Raport przedstawia aktualny stan w krajach uczestniczących w programie PIN ETSC w zakresie oceny stanu zdrowia kierowcy w odniesieniu do Dyrektywy UE z 2006 roku w sprawie praw jazdy. Badania wykazały, […]

Skip to content