Aktualności

Projekt MOVING Safely To All RoadS – „Moving Stars”

Trwa realizacja międzynarodowego projektu MOVING Safely To All RoadS – „Moving Stars” (Bezpieczne poruszanie się po wszystkich drogach — „Migające Gwiazdy”) finansowanego z Programu ERASMUS+, w którym uczestniczy Instytut Transportu Samochodowego.

Projekt jest realizowany przez konsorcjum 7 partnerów reprezentujących 5 krajów, a liderem jest Instytut RSI „Panos Mylonas” z Grecji. Jego celem jest opracowanie programu edukacyjnego, przeznaczonego głównie dla nauczycieli szkół podstawowych do prowadzenia zajęć z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego i mobilności, uwzględniającego techniki nauczania-uczenia się oparte na różnego rodzaju grach i zabawach ruchowych.

Ideą programu jest połączenie aplikacji cyfrowych z „tradycyjnymi” grami i zabawami, odpowiednimi dla etapu rozwoju uczniów między 5. a 11. rokiem życia, zawierającymi elementy sensomotoryczne, językowe, poznawcze, społeczne i emocjonalne, w celu promowania holistycznego podejścia do bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zainteresowane współpracą przedszkola i szkoły podstawowe zapraszamy do kontaktu z Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ITS: cbr@its.waw.pl

Skip to content