Aktualności

Realizacja projektu bliźniaczego z Gruzją, który wspiera ITS, Newsletter 4/2023

Projekt europejski pt. Wsparcie przy tworzeniu kompleksowej bazy danych o bezpieczeństwie ruchu drogowego i dalsze doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego w Gruzji jest realizowany od 2022 roku przez polskich i litewskich ekspertów. Wśród polskich instytucji realizujących projekt oprócz GDDKiA, CUPT jest też ITS.

 

Celem Projektu jest wsparcie instytucji rządowych w Gruzji w tworzeniu efektywnego systemu zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego poprzez:

  1. stworzenie kompleksowego systemu do zbierania, przechowywania i analizy danych brd niezbędnych do ewaluacji i planowania przyszłych interwencji
  2. zwiększenie potencjału analitycznego instytucji zajmujących się brd wraz z powołaniem Instytucji Wiodącej w zakresie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W załączeniu Newsletter zawierający informacje o ostatnio zrealizowanych zadaniach. W październiku 2023 r miała miejsce wizyta studyjna delegacji gruzińskiej w Polsce. W trakcie wizyty goście z Gruzji mieli okazję wizytować budowę trasy S7, byli gośćmi Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym, Komendy Głównej Policji, Sekretariatu Rady BRD gdzie zapoznali się z głównymi założeniami działalności ww. podmiotów w systemie zarządzania brd w Polsce. W trakcie wizyty gruzińskiej delegacji przedstawione zostało funkcjonowanie Polskiego Obserwatorium BRD w Instytucie Transportu Samochodowego

Do pobrania Newsletter:

Newsletter # 4 – ROAD SAFETY

Skip to content