Aktualności

Raport PIN Flash 43 ETSC – Redukcja liczby zgonów wśród dzieci na europejskich drogach

ETSC opublikowała kolejny raport tym razem poświęcony bezpieczeństwu dzieci na drogach. Raport składa się z dwóch części.

W części I niniejszego raportu przeanalizowano najnowsze dane dotyczące zgonów dzieci na drogach z całej UE i innych krajów, które stanowią część programu ETSC dotyczącego wskaźnika skuteczności bezpieczeństwa ruchu drogowego (PIN). Oprócz ukazania różnic, które wciąż istnieją między krajami, raport zawiera przykłady polityk, które doprowadziły do szybszego postępu oraz obszary wymagające poprawy.

Część II dotyczy głównych środków zmniejszania ryzyka dla dzieci, w tym polityki mobilności i lepszej infrastruktury, systemów zabezpieczeń w pojeździe dla dzieci, bezpieczeństwa pojazdów, używania kasków, opieki przedmedycznej i praw jazdy dla  młodych kierowców, którzy w niektórych krajach mogą jeździć motorowerem lub hulajnogą w wieku 14 lat.

Analiza danych statystycznych wskazuje na spadek liczby ofiar śmiertelnych wśród dzieci  w ciągu ostatniej dekady. Należy podkreślić, że redukcja liczby zgonów na skutek wypadków drogowych jest większa wśród dzieci niż w odniesieniu do całej populacji. Do porównań wykorzystano wskaźnik zagrożenia mierzony jako stosunek liczby zgonów do populacji danej grupy wiekowej.

Autorzy raportu podkreślają jednak, że wciąż zbyt wiele dzieci traci życie na drogach. Każdego dnia w Unii Europejskiej ponad osiemnaścioro dzieci zostaje ciężko rannych, a jedno ginie w wypadku drogowym. W ciągu ostatniej dekady zmarło ponad 6000 dzieci.

Wpływ zgonów i ciężkich obrażeń na życie rodzin i społeczności jest trudny do oszacowania,  Niewątpliwie jednak koszty ekonomiczne związane z  wypadkami, mogłyby zostać  wykorzystane na inne cele jak edukacja, poprawa zdrowia lub inne dobra społeczne.
Dzieci są szczególnie narażonymi użytkownikami dróg. Brakuje im doświadczenia i są mniej widoczne dla innych użytkowników dróg ze względu na swój niski wzrost. Dzieci są również często nieświadome ryzyka, które podejmują nieumyślnie i łatwiej stają się niewinnymi ofiarami w kolizjach.

Analiza wypadków z dziećmi w Unii Europejskiej pokazuje, że:

– 9 na 10 ofiar wśród kierowców motocykli stanowią chłopcy,

– połowa ofiar wśród dzieci w wieku 0-13 lata to pasażerowie,

– 1/3 ofiar wśród dzieci w wieku 0-13 lat to piesi,

– 11% ofiar wśród dzieci w wieku 0-13 lat to rowerzyści.

Dodatkowo należy podkreślić, że wśród ogólnej liczby zgonów dzieci 1 na 15 jest spowodowany wypadkiem drogowym.

Poprawę bezpieczeństwa drogowego dzieci można osiągnąć za pomocą połączonego zestawu środków mających na celu zmianę nawyków wszystkich użytkowników dróg: ulepszanie środowiska drogowego, projektowanie pojazdów, które lepiej chronią zarówno pasażerów, jak i osoby znajdujące się poza pojazdem, egzekwowanie przepisów ruchu drogowego, promowanie prawidłowego użytkowania odpowiednich fotelików dla dzieci, poprawa edukacji bezpieczeństwa ruchu drogowego. Koncentracja polityki na bezpieczeństwie dzieci i wdrażanie konkretnych  środków poprawy może również prowadzić do ogólnej poprawy bezpieczeństwa drogowego wszystkich użytkowników dróg.

W raporcie zostały wskazane konieczne do podjęcia działania takie jak:

  • stały monitoring ograniczeń prędkości w kontekście jej dostosowania do budowy drogi i jej funkcji,
  • wprowadzanie stref 30 km/h w strefach zamieszkania, w pobliżu placówek edukacyjnych, przystanków autobusowych i innych obszarów, z których korzystają piesi i rowerzyści, w celu uspokojenia ruchu,
  • wprowadzanie osobnych dróg dla rowerów i ciągów pieszych z dala od ruchu samochodów,
  • instalowanie obowiązkowych systemów alko-lock dla kierowców autobusów i innych pojazdów świadczących usługi transportowe dla dzieci,
  • wprowadzenie obowiązku przewożenia dzieci do lat 4 w fotelikach, tyłem do kierunku jazdy,
  • dostarczanie Komisji Europejskiej danych o liczbie prawidłowo zapinanych dzieci w fotelikach.

 

Więcej informacji:

https://etsc.eu/reducing-child-deaths-on-european-roads-pin-flash-43/

PIN Flash Report 43

Skip to content