Aktualności

Pomysł utworzenia unijnej agencji ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego

Nowy koordynator ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego, Kristian Schmidt poinformował  eurodeputowanych, że w Komisji Europejskiej toczą się dyskusje na temat ustanowienia unijnej agencji ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego i że pomysł „zyskuje na popularności”.
Parlament Europejski powołał się na stanowisko Europejskiej Rady ds. Transportu ETSC, wzywające w zeszłym roku do utworzenia agencji ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadaniem agencji byłaby  koordynacja kwestii bezpieczeństwa ruchu drogowego w UE, zwłaszcza w świetle nowego programu bezpieczeństwa na kolejną dekadę, w tym nowych celów i kluczowych wskaźników wydajności. Rola agencji mogłaby też odegrać kluczową role we wprowadzaniu złożonych zautomatyzowanych technologii w pojeździe z potrzebą pogłębionych badań powypadkowych samochodów. Istnieją agencje UE ds. bezpieczeństwa morskiego, lotniczego i kolejowego, ale nie ds. transportu drogowego. Ma to szczególne znaczenie  w sytuacji kiedy każdego roku na drogach giną tysiące osób. Schmidt zapowiedział, że odbędą się konsultacje zewnętrzne, ale nie należy oczekiwać, że utworzenie agencji nastąpi „z dnia na dzień”.

Więcej informacji w:

https://etsc.eu/idea-to-establish-an-eu-road-safety-agency-moving-forward/

Skip to content