Pomysł utworzenia unijnej agencji ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego

Nowy koordynator ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego, Kristian Schmidt poinformował  eurodeputowanych, że w Komisji Europejskiej toczą się dyskusje na temat ustanowienia unijnej agencji ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego i że pomysł „zyskuje na popularności”. Parlament Europejski powołał się na stanowisko Europejskiej Rady ds. Transportu ETSC, wzywające w zeszłym roku do utworzenia agencji ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadaniem […]

Raport PIN Flash 43 ETSC – Redukcja liczby zgonów wśród dzieci na europejskich drogach

ETSC opublikowała kolejny raport tym razem poświęcony bezpieczeństwu dzieci na drogach. Raport składa się z dwóch części. W części I niniejszego raportu przeanalizowano najnowsze dane dotyczące zgonów dzieci na drogach z całej UE i innych krajów, które stanowią część programu ETSC dotyczącego wskaźnika skuteczności bezpieczeństwa ruchu drogowego (PIN). Oprócz ukazania różnic, które wciąż istnieją między […]

Skip to content