Aktualności

Raport i Konferencja dotycząca mobilności i zagrożeń seniorów w ruchu drogowym

Niezależnie od sposobu podróżowania seniorzy na całym świecie stają się coraz bardziej mobilni. Kierowca samochodu, pasażer, pieszy, kierujący rowerem, skuterem bądź motocyklem w starszym wieku jest bardziej narażony na udział  w wypadku niż  młodsi uczestnicy ruchu.

Musimy działać szybko, aby zminimalizować to ryzyko, jednocześnie umożliwiając starszym osobom możliwość przemieszczania się, aby mogli nadal odgrywać aktywną rolę w społeczeństwie – skomentował Jann Fehlauer, dyrektor zarządzający DEKRA Automobil GmbH, odnosząc się do wyników raportu DEKRA dotyczącego bezpieczeństwa ruchu drogowego 2021 pt. „Mobilność seniorów”.

Temat jest niezwykle ważny ponieważ w nadchodzących dziesięcioleciach osoby w wieku 65+ będą stanowić coraz większą część populacji.

Około 30% wszystkich ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w Unii Europejskiej w ostatnich latach, była w wieku 65+, a wśród pieszych i rowerzystów osoby starsze stanowiły prawie połowę wszystkich zabitych na drogach.

Według International Traffic Safety Data and Analysis Group (IRTAD) liczba osób w wieku od 18 do 24 lat, które zginęły w wypadkach drogowych w krajach OECD (z wyjątkiem Argentyny, Kanady, Kolumbii i Słowenii) w latach 2010-2018 spadła o 25% i o 6,9% w przypadku osób w wieku od 25 do 64 lat. W tym samym okresie liczba osób w wieku powyżej 65 lat, które poniosły śmierć w wypadkach drogowych, wzrosła o około 7%, a wśród osób w wieku powyżej 75 lat odnotowano wzrost liczby zgonów o 4,7%. Jeśli prognozy ONZ okażą się trafne, w wielu krajach sytuacja może się jeszcze pogorszyć. Według tych prognoz , jeden na czterech mieszkańców Europy i Ameryki Północnej będzie miał co najmniej 65 lat do 2050 roku.

Im starsza grupa wiekowa, tym większe ryzyko doznania poważnych lub śmiertelnych obrażeń w porównaniu z młodszymi uczestnikami takich samych rodzajów wypadków. W związku z tym istnieje niebezpieczeństwo, że liczba śmiertelnych wypadków drogowych w grupie wiekowej 65+ będzie nadal rosła –wyjaśnił Jann Fehlauer. Raport o bezpieczeństwie ruchu drogowego DEKRA 2021 wskazuje obszary działań, na których należy się skoncentrować, aby skutecznie poprawiać bezpieczeństwo osób starszych w ruchu drogowym.

Jednym z wyzwań będzie realizacja dwóch celów, jakimi są pomoc seniorom w zapewnieniu im warunków do bezpiecznej mobilności. Musimy wziąć pod uwagę dostępne środki, doradztwo, technologie pojazdów, rozwiązania w zakresie projektowania infrastruktury i koncepcje mobilności zapobiegające wykluczeniu  społecznemu, dodaje Fehlauer.

Wielu ekspertów popiera stosowanie i rozwój systemów wspomagających kierowców jako jednego ze sposobów poprawy bezpieczeństwa drogowego seniorów. Systemy te mogą do pewnego stopnia kompensować związane z wiekiem niedobory i przyczynić się do ograniczenia wypadków z udziałem starszych kierowców. Jak pokazało badanie zlecone przez DEKRA, grupa wiekowa 65+ jest ogólnie otwarta na ideę asystentów elektronicznych. Należy jednak zauważyć, że osiągnięcie wysokiego poziomu udziału w rynku pojazdów wyposażonych w systemy wspomagania zajmie jeszcze wiele lat. W przypadku nowych systemów bezpieczeństwa może być to średnio 15 lat od momentu, gdy staną się one obowiązkowym wymogiem.

W dniu 2 września 2021 roku o godzinie 11:00 odbędzie się Konferencja on-line dotycząca  bezpieczeństwa w ruchu drogowym osób starszych. Organizatorem Konferencji jest Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego.

Rejestracja na Konferencje na stronie: https://app.evenea.pl/event/konferencjabrd

Raport do pobrania (EN)

Zaproszenie na konferencję

Skip to content