Aktualności

Projekt Road Safety Exchange, EURSE+

W dniu 18 października 2023 r. zainaugurowano w Brukseli drugi etap projektu EU Road Safety Exchange + (EURSE+) na lata 2023-2025, stanowiącego kontynuację pilotażu z lat 2019-2022. Celem projektu jest szeroka współpraca specjalistów ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego w kierunku realizacji długoterminowego celu Unii Europejskiej „Wizji zero” oraz celu pośredniego, jakim jest zmniejszenie o połowę liczby ciężko rannych oraz ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w latach 2020-2030.

Działania w ramach projektu EU Road Safety Exchange + polegają na zmniejszaniu różnic w poziomie bezpieczeństwa drogowego pomiędzy państwami członkowskimi UE. U podstaw projektu leży szereg działań związanych z wymianą informacji, dobrych praktyk, którymi specjaliści z krajów o wiodącej pozycji w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego dzielą się ze swoimi odpowiednikami z wspieranych państw członkowskich.

Działania obejmują warsztaty, wizyty studyjne, utworzenie platformy internetowej, a także zorganizowanie seminarium poświęconego najlepszym praktykom, które odbędzie się w Brukseli.

W projekcie EURSE+ uczestniczy dziewięć krajów członkowskich, które posiadają największe możliwości do osiągnięcia znaczącej poprawy w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Pomoc kierowana jest do: Bułgarii, Chorwacji, Czech, Grecji, Węgier, Litwy, Polski, Portugalii i Rumunii.

EU Road Safety Exchange jest projektem Komisji Europejskiej finansowanym przez Parlament Europejski koordynowanym przez ETSC.

Więcej o projekcie Road Safety Exchange+

EU Road Safety Exchange II – Launch Event – ETSC

W dniu 25 maja 2023 roku w Warszawie odbyło się spotkanie projektowe, które dało zielone światło Polsce do udziału w EURSE+

25 maja 2023 r. wiceminister infrastruktury Rafał Weber gościł dyrektora wykonawczego Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Transportu (ETSC) Pana Antonio Avenoso. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Komisji Europejskiej, Instytutu Transportu Samochodowego, Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, Komendy Głównej Policji, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Prof. Marcin Ślęzak, dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego przedstawiał międzynarodowe doświadczenia ITS w zakresie prac badawczo-naukowych o tematyce bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zadeklarował zaangażowanie Instytutu w projekt EU Road Safety Exchange+.

 

Więcej o spotkaniu w Warszawie: Green light for expanded EU Road Safety Exchange project – ETSC

Skip to content