Program realizacyjny na lata 2022-2023 do Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2021-2030

Program realizacyjny na lata 2022-2023 jest głównym narzędziem wdrażania  Narodowego Programu  Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego  2021-2030 (NPBRD). Jest to dwuletni plan działań przygotowany z uwzględnieniem wszystkich 5 filarów programu. Plan ukierunkowany jest na działania w ramach wyznaczonych priorytetów, którymi na lata 2022-2023 są: ograniczenie możliwości jazdy po spożyciu alkoholu i w stanie nietrzeźwości; zarządzanie prędkością; ochrona […]

Skip to content