Aktualności

Program LEARN – nowy przewodnik wzmacniający koalicję instytucji zajmujących się danymi brd w Afryce

 

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego to priorytet nie tylko w Unii Europejskiej, ale także w Afryce.  Opublikowany został właśnie przewodnik: Program LEARN – nowy przewodnik wzmacniający koalicję instytucji zajmujących się danymi brd w Afryce, który daje narzędzia organizacjom pozarządowym i innym instytucjom zajmującym się bezpieczeństwem ruchu drogowego do tworzenia własnych koalicji LEARN w oparciu o sprawdzone rozwiązania.

Przewodnik LEARN Guide wskazuje 5 prostych kroków do skutecznego prowadzenia działań w zakresie poprawy brd, gromadzenia danych, tworzenia kręgu interesariuszy/ koalicji w krajach afrykańskich. Program LEARN (Ucz się, Sprawdzaj, Działaj, Powtarzaj, Rozpowszechniaj) przeszedł już pomyślnie pilotaż i został wdrożony w sześciu krajach afrykańskich (Kamerun, Kenia, Senegal, Tunezja, Uganda, Zambia). Inicjatywa doprowadziła do powstania w każdym kraju koalicji skupiającej organizacje pozarządowe, rząd i inne zainteresowane pomioty. Stosując podejście oparte na danych, koalicje te stawiają czoła konkretnym wyzwaniom, podejmują inicjatywy w zakresie bezpieczeństwa drogowego, w tym wprowadzają strefy ograniczenia prędkości do 30 km/h, analizują przyczyny wypadków drogowych.

 

Celem podejmowanych działań jest zmniejszenie o połowę szacunkowej liczby 744 ofiar śmiertelnych dziennie na drogach w Afryce (według danych WHO). Przewodnik opublikowany został w Genewie 14 września 2023 r. przez Globalne Stowarzyszenie Organizacji Pozarządowych na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (the Global Alliance of NGOs for Road Safety, the Alliance) i Międzynarodową Federacje Drogową (IRF), przy wsparciu programu Fundacji TotalEnergys.

Zarządzanie danymi w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego jest jednym z obszarów wskazanych zarówno w Globalnym Planie Dekady Działań na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2021–2030 (Plan Globalny), jak i w Afrykańskiej Karcie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Konieczność współpracy wielu interesariuszy jest kluczowa dla poprawy jakości danych brd, zwłaszcza w krajach o niskich i średnich dochodach.

Więcej informacji tutaj: https://irfnet.ch/2023/09/14/new-guide-to-empower-creation-of-road-safety-data-coalitions-in-africa/

Learn Program – A Guide for Implementing

Skip to content