Aktualności

Ostateczne dane o liczbie ofiar śmiertelnych na drogach w 2022 r. Zginęło 20 640 osób – zbyt powolna poprawa w UE!

Komisja Europejska opublikowała ostateczne dane o liczbie ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w Unii Europejskiej za 2022 roku. Dane dotyczą 27 państw członkowskich UE i 3 krajów Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu: Szwajcarii, Norwegii i Islandii. Dane wskazują 4% wzrost w porównaniu do roku 2021 r. Utrzymuje się jednak długookresowy trend spadkowy liczby ofiar śmiertelnych na europejskich drogach (-9% w porównaniu do 2019 roku/przed pandemią). Spadek liczby zabitych nie jest jednak tak wyraźny i wystarczający, by móc osiągnąć cel UE, jakim jest zmniejszenie o połowę liczby zgonów do 2030 r. W latach 2019–2022 zaobserwowano duże różnice między państwami: Polska i Litwa zanotowały największą poprawę i redukcję o ponad 30%; Wskaźnik liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych na 1 milion mieszkańców w Polsce w 2022 r. wyniósł 50, przy średnim wskaźniku UE na poziomie 46. W ostatnich trzech latach w Irlandii, Hiszpanii, Francji, Włoszech, Holandii, Słowacji i Szwecji liczba ofiar śmiertelnych wypadków drogowych utrzymała się na stałym poziomie, a niekiedy wzrosła. W dalszym ciągu najbezpieczniejsze drogi są w Szwecji (22 ofiary śmiertelne na drodze na milion mieszkańców) i Danii (wskaźnik 26). Największą śmiertelność zanotowała Rumunia (86 ofiar śmiertelnych na milion mieszkańców) oraz Bułgaria (wskaźnik 78).

Prognozy na rok 2023

Wstępne dane za pierwsze sześć miesięcy 2023 r. w porównaniu z tym samym okresem w 2022 r., wskazują nieznaczny spadek liczby ofiar śmiertelnych na drogach UE. Belgia, Francja, Słowacja i Finlandia odnotowały znaczny spadek, a Łotwa, Litwa, Portugalia i Szwecja znaczny wzrost. Roczna prognoza nie jest możliwa z powodu miesięcznych wahań danych.

Liczba ofiar śmiertelnych na 1 milion mieszkańców w 2019 r. i 2022 r.

Ostateczna liczba ofiar śmiertelnych wypadków drogowych za 2022 r. została opublikowana przez Komisję Europejską w dniu 19 października 2023 r. Są to dane bazy CARE.

Ostateczne dane o ofiarach śmiertelnych na drogach w UE i krajach EFTA

Żródło: baza danych CARE (Community Road Accident). Dane zgodne z danymi policji. W niektórych krajach znaczne natężenie ruchu międzynarodowego ma wpływ na liczbę ofiar śmiertelnych. Zmiany procentowe podane w tabeli oparte są na bezwzględnej liczbie ofiar śmiertelnych, a nie w przeliczeniu na milion mieszkańców. Dane dla populacji: baza Eurostat.

Uwagi: dane za 2022 r. dla Irlandii i Grecji nie są końcowe. Liczba ofiar śmiertelnych zarejestrowana przez policję w Holandii jest zaniżona (publikowane jest około 85–90% danych), w 2022 r. całkowita liczba wyniosła 745 ofiar śmiertelnych. W przypadku Portugalii dane za 2017 r. nie obejmują dwóch regionów NUTS (Azory i Madera), co nieznacznie wpływa na zmianę procentową w latach 2017–2019. W Liechtensteinie w 2022 r. odnotowano dwie ofiary śmiertelne.

Więcej na stronie Komisji Europejskiej Road safety: 20,640 people died in a road crash last year – progress remains to slow (europa.eu)

 

Skip to content