Aktualności

Lokalizacja dzielnic w Londynie, a nierówności zagrożenia uczestników ruchu drogowego (2017-2021), najnowszy raport Transport for London

 

Transport for London (TfL) opublikował raport dotyczący bezpieczeństwa na drogach w Londynie.

 

Raport analizuje zagrożenie na londyńskich drogach na podstawie lokalizacji wypadku drogowego (położenie geograficzne) oraz charakterystyki demograficznej ofiar. Na ulicach Londynu w 2021 roku zginęło 75 osób, 3 505 zostało ciężko, a 23 092 lekko rannych.

 

Wyniki  raportu pokazują, że położenie geograficzne, płeć i wiek uczestników ruchu oraz  środek transportu mają istotny wpływ na zagrożenie wystąpienia wypadku i obrażeń uczestników.  Wśród mieszkańców i społeczności zamieszkujących dzielnice biedniejsze, odnotowano wyższy wskaźnik liczby ofiar wypadków drogowych. Dzielnice te  wymagają większego wsparcia, inwestycji i zaangażowania władz w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na drogach.

 

Główne wnioski z raportu dotyczące wpływu poszczególnych czynników na zagrożenie wypadkami:

  • położenie geograficzne: W 30% biedniejszych dzielnicach Londynu dwa razy więcej osób zginęło lub zostało poważnie rannych w przeliczeniu na kilometr sieci drogowej niż w 30 % mniej zaniedbanych terenach.
  • płeć uczestników ruchu: Średnio na 1 000 osób rannych więcej jest mężczyzn niż kobiet. Różnica ta zwiększa się wraz z położeniem (dzielnice biedniejsze) i ma wpływ na ciężkością obrażeń. Mężczyźni są ponad dwukrotnie bardziej zagrożeni niż kobiety, dwa raz częściej giną w wypadku lub doznają cięższych obrażeń niż kobiety na terenie 30% biedniejszych dzielnic Londynu, w porównaniu  do  30 % bogatszych dzielnic.
  • wiek uczestników ruchu: najwyższe zagrożenie wypadkiem ma grupa wiekowa 16-30 lat, a następnie osoby w wieku 31-59 lat.

 

Inequalities in road danger in London (2017-2021)

 

Skip to content