Aktualności

Nowe raporty Europejskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego: Alkohol i narkotyki na drodze

Uczestnicy ruchu drogowego będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków stanowią duże zagrożenie. Statystyki wskazują, że 25% ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w UE ma związek z alkoholem. Na stronach Komisji Europejskiej ukazały się dwie pozycje: Alcohol and Drugs Thematic Report oraz Alkohol and Drugs Safety Performance Indicator (SPI). Raport ERSO na temat udziału alkoholu i narkotyków w ruchu drogowym wskazuje, że kierowcy będący pod wpływem alkoholu są 15 razy bardziej narażeni na uczestniczenie w wypadkach ze skutkiem śmiertelnym niż kierowcy trzeźwi.

Inne wnioski przedstawione w raporcie to:

– prawdopodobieństwo i ryzyko zdarzenia drogowego zależą od rodzaju zażywanego środka odurzającego. Ryzyko wzrasta 5 krotnie po zażyciu amfetaminy, mieszanki różnych narkotyków lub w połączeniu z alkoholem,

– szacuje się, że od 1,5 do 2% kilometrów przejechanych w UE jest pokonywanych przez kierowców, którzy mają poziom alkoholu we krwi wyższy niż dopuszczalny prawem

– liczba ofiar śmiertelnych w wypadkach z udziałem alkoholu spada szybciej niż z innych przyczyn.

Do skutecznych działań zaradczych wpływających na zmniejszenie liczby wypadków z udziałem alkoholu należą:

– uregulowania prawne, egzekwowanie przepisów i nadzór policji,

– tworzenie alternatywnych środków transportu,

– kampanie uświadamiające i promocja pozytywnych wzorców zachowań w ruchu,

– kursy reedukacyjne w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałaniu narkomanii,

– blokady alkoholowe oraz systemy urządzeń pokładowych uniemożliwiające jazdę osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

 

Zgodnie z polityką UE w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego na lata 2021–2030 wyznaczono cel polegający na ograniczeniu o 50% liczby ofiar śmiertelnych i ciężko rannych.  Przepisy ruchu drogowego i ich nadzór, w tym w zakresie dopuszczalnej ilości alkoholu u kierowcy są w dużej mierze regulowane wewnątrz państw członkowskich.  Jednak w 2001 roku Komisja Europejska wydała zalecenie w sprawie maksymalnego, dopuszczalnego poziomu alkoholu we krwi dla kierowców pojazdów silnikowych, w którym rekomendowała między innymi obniżenie dopuszczalnego poziomu alkoholu we krwi dla początkujących kierowców. W marcu 2023 roku Komisja Europejska w ramach przeglądu unijnej dyrektywy w sprawie praw jazdy zaproponowała, by w całej UE wprowadzić bardziej rygorystyczne przepisy w zakresie prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu dla początkujących kierowców w okresie próbnym. Jest to obecnie przedmiotem negocjacji z Radą i Parlamentem Europejskim.

Niniejszy raport przygotowany przez Komisję Europejską jest przykładem prowadzonych starań na rzecz promowania bezpiecznej mobilności w UE. W przygotowaniu są inne publikacje Europejskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, a każda z nich koncentruje się na kluczowym temacie brd.

 

 

Więcej informacji na stronach KE:

https://road-safety.transport.ec.europa.eu/news-events/news/new-report-european-road-safety-observatory-focus-drink-driving-2023-10-12_en

Pliki do pobrania:

ERSO SPI alchohol drugs 2023

ERSO TR alcohol drugs 2023

Skip to content