Aktualności

Zwycięzcy konkursu „Doskonałość w Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego” w 2023 roku!

19 października 2023 r. rozstrzygnięty został konkurs „Doskonałość w Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego – Excellence in Road Safety Awards” organizowany przez Komisję Europejską w ramach projektu Europejskiej Karty Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego- ERSC European Road Safety Charter.

Nagrody przyznane w konkursie są wyrazem uznania dla Sygnatariuszy Europejskiej Karty BRD, którzy prowadzą działania na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego w Europie. Zdobywcy nagród dają przykład konkretnych i skutecznych działań w zakresie brd, które mają wpływ na poprawę życia lokalnych społeczności.

W tym roku nagrody zostały przyznane w 5 kategoriach, a zwycięzcami zostali:

  1. Zdolność do prowadzenia pojazdów – Zavarovalnica Triglav i AMZS (Słowenia) – Jazdy przypominające z instruktorem dla seniorów
  1. Ograniczona mobilność – VZW Symfoon (Belgia) – Chodniki bez przeszkód z Team Trottoir
  1. Dane – Austriacki Instytut Technologii (AIT) – Mobility Observation Box (MOB)
  1. Handel elektroniczny – An Post (Irlandia) – Dążenie do zera
  1. Bezpieczeństwo w obszarach zabudowanych – Miasto Gdańsk (Polska) – Gdański program uspokojenia ruchu

Zwycięzcą konkursu w kategorii Bezpieczeństwo w obszarach zabudowanych zostało Miasto Gdańsk za realizację Gdańskiego Programu Uspokojenia Ruchu oraz za Gdański Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2016 – 2030. Wśród pozostałych finalistów w tej kategorii znaleźli się Małopolska Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz belgijska prowincja Antwerpii.

Nagrodę dla Miasta Gdańsk odebrali: Agata Lewandowska (Starszy specjalista ds. inżynierii ruchu) i Tomasz Wawrzonek (Zastępca Dyrektora) z Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni.

W trakcie ceremonii wręczania nagród głosami publiczności przyznana została także nagroda specjalna im. Jacquesa Barrota, na cześć byłego komisarza ds. transportu i gorącego zwolennika bezpieczeństwa na drogach. Zwycięzcą tej nagrody w tym roku został Austriacki Instytut Technologii (AIT).

Jury konkursu zakwalifikowało do ścisłego finału po trzy projekty z każdej kategorii.
Prezentacja wszystkich finalistów konkursu:
Finalści Excellence in Road Safety award 2023_ERSCAwards23_FinalistsBrochure

Różnorodność zwycięzców i finalistów tegorocznego konkursu powinna zainspirować inne podmioty do realizacji inicjatyw na rzecz brd i zgłaszania ich do konkursu w 2024 roku. Celem wszystkich działań realizowanych przez Sygnatariuszy karty i zgłaszanych do konkursu jest dążenie do realizacji Wizji Zero, tj. zmniejszenia o połowę liczby zabitych i ciężko rannych w wypadkach drogowych do 2030 r. oraz ich całkowitego wyeliminowania do 2050 r.

Zwycięzcy konkursu „Doskonałość w Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego” w 2023 r.:

BEZPIECZEŃSTWO W OBSZARACH ZABUDOWANYCH

Miasto Gdańsk – Gdański program uspokojenia ruchu

 W latach 2000-2009 w Gdańsku odnotowywano średnio 649 wypadków drogowych, w których każdego roku życie straciło 29 osób. Tylko w 2009 r., na gdańskich drogach zginęły aż 33 osoby. Każda śmierć niesie za sobą przede wszystkim dramat rodzin ofiar, ale również ma wpływ na Gdańsk jako wspólnotę, którą od początku swojej misji i pracy formował oraz o którą dbał prezydent Paweł Adamowicz. To dzięki jego inicjatywie od 2010 r. konsekwentnie wdrażany i rozwijany jest interdyscyplinarny plan poprawy bezpieczeństwa – Gdański Program Uspokajania Ruchu, który w kolejnych latach został przekształcony w Gdański Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2016-2030.

Gdańska Wizja Zero jest wizją troski szczególnie o pieszych i rowerzystów, co realizowane jest przede wszystkim poprzez działania infrastrukturalne na rzecz ich ochrony, jak i zmniejszenia prędkości poruszających się po gdańskich drogach pojazdów. Co ciekawe, ogólnopolskie niezależne raporty (Janosik / Oponeo), przygotowywane co roku dla dużych miast, klasyfikują Gdańsk – mimo wielu wprowadzonych zmian – w ścisłej czołówce tych, po których, w ocenie kierowców, jeździ się najlepiej. Działania, takie jak tworzenie stref zamieszkania, ograniczania prędkości do 30 km/h i innych, nie powodują zmniejszania płynności ruchu.

Drogi są wspólną przestrzenią publiczną, z której korzystają kierowcy, rowerzyści i piesi. Wielu Gdańszczan, a także osób odwiedzających miasto odnajduje się we wszystkich tych rolach, w różnym czasie, dlatego istotne jest, aby w każdej z nich mieli poczucie bezpieczeństwa i komfortu.

Gdańskie działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego miały i mają na celu także zmianę nawyków transportowych ukierunkowanych bardziej na aktywną mobilność przy ograniczeniu wykorzystania samochodu.

Zawsze, wspólnie z mieszkańcami Gdańska, prowadzone są działania na rzecz minimalizacji liczby wypadków drogowych i ich skutków, przede wszystkim liczby ofiar.

 ZDOLNOŚĆ DO PROWADZENIA POJAZDÓW 

Jazdy przypominające z instruktorem dla seniorów

Kampania uświadamiająca prowadzona w Słowenii miała na celu odświeżenie wiedzy starszych użytkowników dróg dotyczącej prowadzenia pojazdów i przyniosła świetne rezultaty. Ewaluacja inicjatywy wykazała, że specjalnie utworzona strona internetowa, ambasadorzy brd, treści wideo i programy telewizyjne wraz z bezpłatnymi jazdami doszkalającymi z instruktorem jazdy spowodowały wzrost postrzegania wagi odświeżenia umiejętności prowadzenia pojazdu o 14%. Ponad 65 000 seniorów skorzystało z platformy internetowej, a 700 brało udział w jazdach doszkalających z instruktorem.

OGRANICZONA MOBILNOŚĆ

VZW Symfoon – Chodniki bez przeszkód z Team Trottoir

Ta zwycięska inicjatywa koncentrowała się na podnoszeniu świadomości na temat zagrożeń dla osób niedowidzących. Przygotowanie filmu wideo, instalacja kodów QR na przeszkodach, zaangażowanie opinii publicznej i kampanie w mediach społecznościowych z udziałem flamandzkiego ministra ds. bezpieczeństwa drogowego pomogły osiągnąć świetne wyniki i sprawić, że drogi w Brukseli stają się bezpieczniejsze dla wszystkich.

DANE

Austriacki Instytut Technologii (AIT) – Mobility Observation Box (MOB)

Uczenie maszynowe pozwala tej inicjatywie osiągać świetne wyniki. MOB to czujnik obrazu, który zbiera dane i przekształca je w podziale na grupy użytkowników dróg oraz ocenia zachowania w ruchu drogowym. Pozwala to na stworzenie ukierunkowanych środków poprawy brd i eliminuje proces żmudnego ręcznego zbierania danych.

HANDEL ELEKTRONICZNY

An Post – Dążenie do zera

Przewodniki bezpieczeństwa, programy szkoleniowe, aplikacja informacyjna dla kierowców, wewnętrzne kampanie uświadamiające – wszystko to zostało wdrożone przez An Post w intensywnej kampanii na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Udało się – w ciągu dwóch lat liczba wypadków drogowych zmniejszyła się o 60%, a liczba rannych spadła z 42 do 4.

Więcej informacje o wydarzeniu na stronie Europejskiej Karty BRD: Our 2023 Excellence in Road Safety award winners announced | European Road Safety Charter (europa.eu)

Więcej informacji o Europejskiej Karcie BRD: Europejska Karta BRD – punkt kontaktowy – Polskie Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (obserwatoriumbrd.pl)

Skip to content