Aktualności

Litwa zwycięzcą tegorocznego konkursu ETSC Road Safety Performance Index (PIN) Award z najwyższym 50% spadkiem liczby ofiar śmiertelnych w ciągu ostatnich dziesięciu lat

Litwa jako jedyny kraj UE w latach 2011-2021 obniżyła o połowę liczbę śmiertelnych ofiar wypadków drogowych. Norwegii (kraj poza Wspólnotą) udało się zredukować śmiertelność aż o 52%!

Według najnowszego rocznego raportu ETSC dotyczącego wskaźnika wyników bezpieczeństwa ruchu drogowego Road Safety Performance Index (PIN) report (plik do pobrania poniżej) liczba śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w UE27 w 2021 r. spadła o bezprecedensowe 13% w porównaniu do 2019 r. Zdaniem ekspertów ETSC jest to najprawdopodobniej wynikiem zmiany mobilności spowodowanej pandemią Covid-19. Jeśli natężenie ruchu powróci do stanu sprzed pandemii, nie ma gwarancji, że trend spadkowy się utrzyma.

Przyznając nagrodę Litwie panel ekspertów ETSC wziął pod uwagę osiem kluczowych aspektów:

  1. Przyjętą długoterminową krajową strategię poprawy brd z Wizją Zero do 2050 r. z celem pośrednim zmniejszenia liczby zgonów o 50% do 2030 r.
  2. Wprowadzenie pogłębionych badań wypadków drogowych z udziałem ofiar śmiertelnych od 2019 r.;
  3. Opracowanie nowego systemu zbierania danych o wypadkach drogowych, kolizjach, ofiarach śmiertelnych i rannych połączonego z danymi gromadzonymi przez szpitale;
  4. Poprawę bezpieczeństwa pieszych na przejściach, w tym utworzenie od 2018 roku krajowego programu audytu przejść dla pieszych;
  5. Plan rozbudowania infrastruktury rowerowej w Wilnie, stolicy kraju z 40 km w 2015 r. do docelowej wartości 160 km do 2023 r.;
  6. Instalację fotoradarów dla odcinkowego pomiaru prędkości na 81 odcinkach dróg od 2018 r. W kraju znajduje się również 400 fotoradarów stacjonarnych;
  7. Zero tolerancji dla limitów stężenia alkoholu we krwi dla kierowców zawodowych i początkujących i 0,4 g/l dla pozostałych kierowców;
  8. Wprowadzenie od 2019 r programu blokad alkoholowych dla kierowców, którzy popełnili wykroczenie prowadząc pojazd pod wpływem alkoholu, jako alternatywa dla zakazu prowadzenia pojazdów.

 

Więcej informacji na stronie ETSC

Raport do pobrania:

 RANKING EU PROGRESS ON ROAD SAFETY 16th Road Safety Performance Index Report June 2022

Skip to content