Aktualności

Kwalifikacja wolnorynkowa „Edukowanie dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego” certyfikowana przez ITS

Po 4 latach procedowania, Obwieszczeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 grudnia 2022 r., kwalifikacja wolnorynkowa pn. „Edukowanie dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego” została włączona do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Zgodnie z decyzją z 11 maja 2023 r. Minister Edukacji i Nauki nadał Instytutowi Transportu Samochodowego również uprawnienie do certyfikowania tej kwalifikacji.

ITS od wielu lat podejmuje próby usystematyzowania sposobu i zakresu kształcenia prowadzących zajęcia z wychowania komunikacyjnego; najpierw w postaci wniosków o ustanowienie nowej specjalności zawodowej (2014 i 2019 r.), a następnie obecnie wdrażanej kwalifikacji wolnorynkowej.

Podmioty zainteresowane współpracą w charakterze realizatorów szkoleń, instytucji walidującej oraz osób zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji zapraszamy do kontaktu. Więcej w zakładce https://www.its.waw.pl/11408,pl,Kwalifikacje-wolnorynkowe-certyfikowane-przez-ITS.html

Skip to content