Aktualności

Europejskie Obserwatorium Mobilności Miejskiej

Komisja Europejska uruchomiła nową wirtualną przestrzeń dot. zagadnień zrównoważonej mobilności miejskiej UE tj. Europejskie Obserwatorium Mobilności Miejskiej. EU Urban Mobility Observatory – European Commission (europa.eu) To tu eksperci z całej UE dzielą się swoją wiedzą, spostrzeżeniami i rozwiązaniami w zakresie zrównoważonego transportu miejskiego. Na stronie publikowane są ciekawe rozwiązania, wdrożone projekty i inicjatywy, jako przykład dobrych praktyk do naśladowania, w tym również  plany zrównoważonej mobilności miejskiej, których głównym elementem jest bezpieczeństwo ruchu drogowego.

 

 

Zrównoważony transport miejski

Ponad 70% obywateli Unii Europejskiej mieszka na obszarach miejskich (miasta, miasteczka, przedmieścia), które odpowiadają za produkcję 23% wszystkich emisji gazów cieplarnianych pochodzących z transportu. Celem UE do 2030 r. jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55%, a do 2050 r. o 90%. By osiągnąć ten cel wprowadzono Unijne ramy mobilności miejskiej the Urban Mobility Framework. Są to środki zachęcające państwa członkowskie do rozwijania systemów transportowych w miastach opartych na dostępności, bezpieczeństwie, połączeniu różnych środków transportu, przy założeniu, że korzystanie z transportu jest niedrogie, inteligentne, zero emisyjne.

Celem Unijnych ram mobilności miejskiej jest poprawa jakości życia mieszkańców europejskich miast. Wyzwaniem dla dzisiejszej mobilności w miastach jest zanieczyszczenie powietrza, zatłoczenie miast i zatory komunikacyjne, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, wzrost dostępność usług i handlu internetowego, a także zwiększenie udziału współdzielonego transportu (transport publiczny wraz z aktywną mobilności). Ponadto wyzwaniem jest zeroemisyjna logistyka miejska, dostawa przesyłek kurierskich ostatniej mili (kilometra) i flota miejska (tj. usługi taksówkowe i transportowe).

Priorytetem zrównoważonej mobilności miejskiej jest budowa i modernizacja węzłów przesiadkowych (tramwaj-metro-autobus-pociąg) oraz nowe rozwiązania, w tym usługi cyfrowe. Zrównoważona mobilność miejska promuje spójne i zintegrowane podejście do planowania mobilności, wskazuje działania priorytetowe dla władz lokalnych i regionu wyznaczając możliwości ich finansowania.

Więcej informacji tutaj: Sustainable urban mobility – European Commission (europa.eu)

Skip to content