Kontrole prędkości pojazdów, działania społeczności lokalnych w Londynie. Inicjatywa: „Lokalny strażnik drogowy” i „Młody strażnik drogowy”

Społeczności lokalne w Londynie wspierają policję w walce z nadmierną prędkością pojazdów. Mieszkańcy, wolontariusze zaangażowani w poprawę bezpieczeństwa towarzyszą policji podczas kontroli pomiaru prędkości na drodze. Projekt Community Roadwatch (Lokalny strażnik drogowy) angażuje społeczności lokalne w miejscach zamieszkania w działania prewencyjne policji na rzecz ograniczenia prędkości. Akcja Junior Roadwatch (Młody strażnik drogowy) prowadzona na drogach […]

Skip to content