Aktualności

Konkurs o nagrodę im. prof. Ryszarda Krystka

Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego 2 czerwca br. zainaugurowało I edycję konkursu o nagrodę im. prof. Ryszarda Krystka.
Jego celem jest popularyzacja wyróżniających się osiągnięć naukowych i badawczych z zakresu bezpieczeństwa drogowego oraz uhonorowanie postaci
prof. Ryszarda Krystka.

W ramach konkursu zostaną wyłonione najlepsze prace dyplomowe i naukowe w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w dwóch kategoriach:
Kategoria I – prace dyplomowe: licencjackie, inżynierskie, magisterski,
Kategoria II – prace naukowe: doktoraty i publikacje naukowe.
Laureat każdej z kategorii otrzyma pamiątkową statuetkę i nagrodę pieniężną w wysokości 5 tyś. złotych.

Prace zgłoszone do konkursu zostaną ocenione przez jury złożone z ekspertów i największych autorytetów w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Pod uwagę brane będą innowacyjność i wartość naukowa zgłoszonych prac, możliwość szerokiego zastosowania wyników i wniosków do działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wielodyscyplinarne podejście do tego zagadnienia.

Termin zgłoszenia prac konkursowych mija 31 grudnia br.

Przewodniczący Kapituły: prof. Marcin Ślęzak
Honorowa Przewodnicząca Kapituły: Urszula Krystek

Rada Programowa Stowarzyszenia:
dr hab. inż., prof. PG Joanna Żukowska
dr inż. Agata Jaździk-Osmólska
Maria Dąbrowska-Loranc
Andrzej Grzegorczyk

Przedstawiciele ośrodków naukowych:
prof. Piotr Olszewski – Politechnika Warszawska
prof. Stanisław Gaca – Politechnika Krakowska
dr hab. Kazimierz Jamroz prof. PG – Politechnika Gdańska
dr hab. Ilona Kwiecień, prof. UE – Uniwersytet Ekonomiczny
prof. Wojciech Suchorzewski – Politechnika Warszawska

Regulamin i szczegóły konkursu dostępne są na stronie konkursu:

https://www.pbd.org.pl/konkurs-krystek/

Skip to content