Aktualności

Analiza wpływu zmian w Ustawie Prawo o Ruchu Drogowym wprowadzonych w 2021 roku na bezpieczeństwo ruchu drogowego – nowy raport POBR

W połowie roku 2021 wprowadzono zmiany w Prawie o Ruchu Drogowym mające na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, w znacznej części dotyczące pieszych, szczególnie zagrożonej grupy uczestników ruchu drogowego. Polskie Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego opublikowało wyniki analizy danych o wypadkach drogowych porównującej sytuacje w okresie 24 miesięcy PRZED i 24 miesięcy PO wprowadzeniu tych zmian. Analiza danych wykazała, że w perspektywie 24 miesięcy PO wprowadzeniu nowych przepisów wyraźnie spadło zagrożenie pieszych na przejściach dla pieszych. Największą poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego uzyskano w obszarach zabudowanych poprzez zmniejszenie dopuszczalnej prędkości w godzinach nocnych do 50 km/h. Spodziewanych efektów nie przyniosło niestety wprowadzenie obowiązku zachowania minimalnego odstępu od poprzedzającego pojazdu na drogach szybkiego ruchu (A i S). Zagrożenie na tych drogach wzrosło. Znalezienie przyczyny tego zjawiska wymaga dalszych analiz i badań zachowań uczestników ruchu szczególnie w zakresie przekraczania dopuszczalnej prędkości. Konieczne jest także rozpowszechnienie wiedzy wśród wszystkich kierowców na temat zasad szacowania bezpiecznej odległości w trakcie jazdy.

Cały Raport pt. Stan Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego W Polsce w 2023 roku. Analiza wpływu zmian w ustawie Prawo o ruchu drogowym wprowadzonych w 2021 roku na bezpieczeństwo ruchu drogowego na stronie POBR w zakładce Publikacje/Raporty/Raporty ITS

Skip to content