Analiza danych o wypadkach drogowych w Polsce w 2022 roku

Z danych statystycznych o wypadkach drogowych w Polsce zgromadzonych w bazie danych Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wynika, że w 2022 r. bezpieczeństwo znacząco się poprawiło – zarówno w porównaniu do roku 2021, jak i w perspektywie dziesięcioletniej. W 2022 r. pierwszy raz od wielu lat liczba ofiar śmiertelnych spadła znacząco poniżej poziomu 2 000: w […]

Prezydencja Hiszpanii w Radzie Europy

Na stronach Europejskiej Rady ds. Transportu (ETSC) ukazał się dokument dotyczący objęcia od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r. przez Hiszpanię prezydencji w Radzie Unii Europejskiej W zakresie poprawy brd wyznaczonych zostało pięć kluczowych priorytetów: Transgraniczny nadzór nad egzekwowaniem przepisów ruchu drogowego stanowiący zasadniczy element osiągnięcia nowych celów UE na rok 2030. Dyrektywa w […]

Program szkolenia kierowców „Autosobriety – jazda bez promili” – zapobieganie prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu

Autosobriety to szkolenie dla kierowców i kandydatów na kierowców, którego celem jest zapobieganie prowadzeniu pojazdów pod wpływem alkoholu skutkującego niepożądanymi zdarzeniami drogowymi. Program adresowany jest nie tylko do przyszłych kierowców i osób już z uprawnieniami do kierowania pojazdami, ale również ośrodków szkolenia kierowców, decydentów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego, przedstawicieli mediów i innych osób zainteresowanych […]

Połączenie edukacji dzieci i młodzieży nt. zrównoważonej mobilności z bezpieczeństwem ruchu drogowego – Raport ETSC

W maju br. ETSC opublikowało raport pt. Połącvzenie edukacji dzieci i młodzieży nt. zrównoważonej mobilności z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Flash 3 to kolejna część cyklu publikacji w ramach projektu LEARN! (Leveraging Education to Advance Road Safety Now), realizowanego przez Europejską Radę Bezpieczeństwa Transportu (ETSC), Flamandzką Fundację Wiedzy o Ruchu (VSV) i Fundación MAPFRE, którego celem jest […]

Odszedł dr inż. Sławomir Gołębiowski

13 sierpnia 2023 roku zmarł w wieku 96 lat dr inż. Sławomir Gołębiowski – wybitny specjalista w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ukończył studia w Szkole Inżynierskiej im. Hipolita Wawelberga i Stanisława Rotwanda, a pracę doktorską obronił na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej. Przez prawie 50 lat (1961-2005)  związany z  Instytutem Transportu Samochodowego. Był […]

Awaryjne światło ostrzegawcze jako element powiadamiania o wypadkach na drodze w Hiszpanii

IRTAD (International Road Traffic and Accidents Database) promuje inicjatywy, których celem jest zmniejszenie zagrożenia na drogach. Tym razem informuje o nowym urządzeniu, sygnalizacji awaryjnej, która jest elementem powypadkowej pomocy powiadamiania o wypadku. Lampa błyskowa SMART V16 jest stosowana przez użytkowników pojazdów w sytuacji awaryjnej – po wypadku w celu ostrzeżenia innych użytkowników dróg oraz wskazania […]