Stosowanie blokad alkoholowych z punktu widzenia kierowców – krótki film

Na stronach ETSC został opublikowany krótki film o dwóch uczestnikach belgijskiego programu reedukacyjnego stosujących blokady alkoholowe. Film dostępny tutaj: https://etsc.eu/new-film-shows-alcohol-interlocks-can-save-lives-and-change-the-lives-of-those-that-use-them/ Film wskazuje, że blokady alkoholowe nie tylko ratują życie, ale i zmieniają życie tym, którzy je stosują. Uczestnicy programu kierowcy, którzy dopuścili się wykroczenia (niektórzy recydywiści) lub przestępstwa w ruchu drogowym mogą dalej prowadzić pojazd […]

Wymagane częste kontrole trzeźwości kierowców po Covid-19. Blokady alkoholowe ratują życie i wpływają pozytywnie na tych którzy je stosują. Konieczność zmian w Dyrektywie UE dot. wydawania praw jazdy

Gdyby wyeliminować z dróg UE czynnik zagrożenia jakim jest alkohol u kierowców ocalono by życie ok 4 000 osób rocznie. Europejska Rada Bezpieczeństwa Transportu (ETSC) wzywa do zwiększenia liczby kontroli trzeźwości kierowców i uproszczania procedur ich przeprowadzania. Nowe dane wskazują, że w wielu krajach europejskich odsetek kierowców, którzy przekroczyli dozwolony limit alkoholu, powrócił do stanu […]

Nowy raport IRTAD o bezpieczeństwie ruchu drogowego

International Transport Forum  opublikował raport grupy  IRTAD (The International Traffic Safety Data and Analysis Group) o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego w roku 2021, pierwszym roku funkcjonowania Drugiej Dekady Działań na rzecz brd 2021-2030. Analiza opiera się na danych dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego z 34 krajów członkowskich IRTAD. Ukazane są trendy krótkookresowe za rok 2021 oraz […]

Apel ETSC o zwiększenie liczby kontroli stanu trzeźwości kierowców

Europejska Rada Bezpieczeństwa Transportu (ETSC) wzywa europejskie rządy do zwiększenia liczby kontroli kierowców pod kątem prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu i uproszczenia procedur ich przeprowadzania, ponieważ nowe dane pokazują, że odsetek kierowców, którzy przekroczyli dopuszczalny limit, powrócił do stanu sprzed pandemii w wielu krajach europejskich. Co najmniej 4000 zgonów rocznie w Unii Europejskiej można by […]

Ograniczenie śmiertelności dzieci i młodzieży na europejskich drogach – Raport ETSC

ETSC cyklicznie organizuje seminaria (PIN Talk) nawiązujące w swojej tematyce do kolejnych publikowanych raportów. Jedne z ostatnich publikacji dotyczyły: Ograniczenia śmiertelności dzieci i młodzieży na europejskich drogach (PIN Flash Report 43, opublikowany we wrześniu br.) i Roli edukacji w ograniczaniu śmiertelności dzieci i młodzieży na europejskich drogach (“LEARN! Flash 2 opublikowany w listopadzie br.). 14 […]

World Bank oraz Global Road Safety Facility (GRSF) opublikował przewodnik łączący bezpieczeństwo i projektowanie dróg (integrating safety in road design)

Przewodnik został opracowany przez Global Road Safety Instrument (GRSF), część Banku Światowego. Przydatny będzie dla osób pracujących nad rozwojem i wdrożeniach dotyczących projektowania dróg. Zawiera praktyczne wskazówki dotyczące kwestii związanych z bezpieczeństwem drogowym w projektach zarówno miejskich jak i pozamiejskich. Znaczne zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych na drogach będzie możliwe tylko wtedy, gdy podjęte zostaną wspólne […]