World Bank oraz Global Road Safety Facility (GRSF) opublikował przewodnik łączący bezpieczeństwo i projektowanie dróg (integrating safety in road design)

Przewodnik został opracowany przez Global Road Safety Instrument (GRSF), część Banku Światowego. Przydatny będzie dla osób pracujących nad rozwojem i wdrożeniach dotyczących projektowania dróg. Zawiera praktyczne wskazówki dotyczące kwestii związanych z bezpieczeństwem drogowym w projektach zarówno miejskich jak i pozamiejskich. Znaczne zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych na drogach będzie możliwe tylko wtedy, gdy podjęte zostaną wspólne […]

Litwa zwycięzcą tegorocznego konkursu ETSC Road Safety Performance Index (PIN) Award z najwyższym 50% spadkiem liczby ofiar śmiertelnych w ciągu ostatnich dziesięciu lat

Litwa jako jedyny kraj UE w latach 2011-2021 obniżyła o połowę liczbę śmiertelnych ofiar wypadków drogowych. Norwegii (kraj poza Wspólnotą) udało się zredukować śmiertelność aż o 52%! Według najnowszego rocznego raportu ETSC dotyczącego wskaźnika wyników bezpieczeństwa ruchu drogowego Road Safety Performance Index (PIN) report (plik do pobrania poniżej) liczba śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w UE27 […]