Aktualności

Bezpieczniejsza mikromobilność

28 marca 2024 r. International Transport Forum (ITF) opublikowało nowy raport dotyczący bezpieczeństwa mikromobilności. W poprzednim dokumencie pt. Safe Micromobility zaprezentowanym przez ITF w 2020 r. przedstawiono ocenę bezpieczeństwa mikromobilności i nowych usług mobilności. Jednak w ciągu czterech lat od publikacji wiele się zmieniło pod względem bazy danych dotyczących bezpieczeństwa mikromobilności. Nowy raport podsumowuje analizę aktualnej bazy danych dotyczących najnowszych trendów i zagrożeń związanych z bezpieczeństwem mikromobilności. Zawiera on zalecenia dotyczące bezpieczeństwa zarówno dla władz, jak i operatorów mikromobilności, zgodnie z podejściem Safe System.

Nowy dokument jest oparty na kompleksowym raporcie technicznym napisanym przez tych samych autorów. Raport techniczny zawiera bardziej szczegółowe informacje i pełną listę odniesień do wszystkich danych i ustaleń zawartych w publikacji.

Z aktualnego raportu wynika, że mikromobilność staje się coraz bezpieczniejsza. Powodem do niepokoju jest jednak wzrost liczby poważnych obrażeń w wypadkach z udziałem hulajnóg elektrycznych. Ogólnie rzecz biorąc, ryzyko wypadków z udziałem hulajnóg elektrycznych maleje, ponieważ ich wykorzystanie rośnie szybciej niż liczba obrażeń.

Ponadto wskazano, że infrastruktura i konstrukcja pojazdu mają znaczenie dla bezpieczeństwa mikromobilności. Skupienie się na zagadnieniach związanych z zachowaniami kierujących pojazdami i wyposażeniu pojazdów w urządzenia i systemy bezpieczeństwa musi być uzupełnione lepszą infrastrukturą i ulepszoną konstrukcją pojazdu – szczególnie w przypadku hulajnóg elektrycznych.

Aby zwiększać bezpieczeństwo mikromobilności należy również wykorzystywać inne dostępne środki takie jak zarządzanie prędkością, zapewnianie szkoleń dla użytkowników dróg i egzekwowanie przepisów dotyczących jazdy pod wpływem alkoholu czy innych środków psychoaktywnych.

Raport i raport techniczny do pobrania tutaj:

Safer Micromobility

Safer Micromobility Technical Background Report

Skip to content