Aktualności

Nowy raport WHO na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego na świecie

Światowe koszty wypadków drogowych:

szacuje się, że w 2021 r. w wypadkach na drodze śmierć poniosło około 1 190 000 osób, a wskaźnik zagrożenia wyniósł  15 osób na 100 000 mieszkańców.

od 2019 r. wypadki drogowe są główną przyczyną śmierci wśród dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 29 lat, a dla wszystkich grup wiekowych  stanowią 12 przyczynę zgonów.

użytkownicy pojazdów czterokołowych stanowili 30% wszystkich ofiar śmiertelnych na drodze, piesi 23%, a użytkownicy dwukołowych i trójkołowych pojazdów silnikowych 21%

rowerzyści stanowili 6% ofiar śmiertelnych wypadków drogowych podczas gdy użytkownicy urządzeń transportu osobistego (UTO) i hulajnóg 3%,. Prawie 80% wszystkich ocenionych dróg w zakresie bezpieczeństwa pieszych nie spełnia minimalnych wymagań (3 gwiazdek). Jedynie 0,2% ocenionych dróg posiada ścieżki rowerowe.

92% wypadków ma miejsce w krajach rozwijających się (o niskich lub średnim dochodzie narodowym)

ryzyko śmierci na drodze w krajach o niskim dochodzie narodowym jest trzykrotnie wyższe, niż w krajach o wysokim, pomimo, że w krajach tych porusza się mniej niż 1% wszystkich pojazdów silnikowych.

Szacuje się, że w 2021 r. liczba ofiar śmiertelnych wypadków drogowych wyniosła 1 190 000 mln (w porównaniu z 2010 r. spadek o 5% z 1 250 000 ofiar). W latach 2010–2021 wśród ponad połowy państw członków Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) widoczny był spadek liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych. Tym bardziej jest to istotne, że w ciągu tego czasu na świecie dwukrotnie wzrosła liczba pojazdów silnikowych, liczba ludności prawie o miliard, a równocześnie nastąpił  rozwój infrastruktury drogowej. Wysiłki na rzecz poprawy brd przynoszą pewne rezultaty, ale są one zdecydowanie niewystarczające, by osiągnąć cel ONZ Dekady Działań na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2021–2030, tj. zmniejszenie o połowę liczby ofiar śmiertelnych do roku 2030.

W skali światowej według WHO 28% ludzi traci życie na drogach Azji Południowo-Wschodniej, 25% na drogach w regionie Zachodniego Pacyfiku, 19% w regionie Afryki, 12% w regionie obu Ameryk, 11% we wschodnim regionie Morza Śródziemnego i 5% w Europie.

Europa odnotowała największy 36% spadek liczby zabitych od 2010 r., Region Zachodniego Pacyfiku spadek o 16%, region Azji Południowo-Wschodniej o 2%, a liczba ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w obu Amerykach utrzymała się na tym samym poziomie. Spadek liczby zabitych odnotowano w 108 krajach (w 10 nastąpił spadek o 50% w porównaniu do 2021 r.) W 66 krajach nastąpił wzrost ofiar śmiertelnych, a w 28 krajów Afryki nastąpił wzrost o 17% w porównaniu do roku 2010.

Działania zmniejszające ryzyko utraty życia i obrażeń w ruchu drogowym, w tym uchwalenie odpowiednich przepisów prawnych i wdrożenie najlepszych praktyk, osiągnęły jak dotychczas niewielki postęp w skali świata. Ostatnio jedynie w sześciu nowych krajach wprowadzono przepisy prawne dotyczące najważniejszych problemów w ruchu drogowym tj. jazda z nadmierną prędkością, stosowanie pasów bezpieczeństwa i przewożenie dzieci w fotelikach, jazda pod wpływem alkoholu, stosowanie kasków przez motocyklistów.

Wraz ze wzrastającą coraz bardziej liczbą ludności w miastach, rośnie zapotrzebowanie na mobilność systemów transportowych. W krajach które konstruują drogi oparte na założeniu Safe System Approach, który uwzględnia błędy ludzkie i tolerancję obrażeń spadają  liczby zgonów i poważnych obrażeń. W Europie, gdzie ustawodawstwo każdego kraju przyjęło założenia systemu, spadła zdecydowanie liczba zabitych na drogach. Kraje rejonu Pacyfiku w większości przyjęły również te założenienia i dlatego obniżają liczbę zabitych na drogach. Te przykłady wskazują, że wola polityczna jest konieczna do przyjęcia odpowiednich środków prawnych, których celem jest ochrona i bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego. Rezultatem takich działań jest zmniejszenie liczby zabitych i poważnie rannych na drogach na świecie.

Raport WHO o brd z 2023 r. do pobrania tutaj:

Global status report on road safety 2023

 

Skip to content