Stanowisko Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Transportu (ETSC) w sprawie przeglądu systemów wydawania praw jazdy w krajach UE – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 2006/126/WE

Komisja Europejska przygotowuje obecnie gruntowną zmianę unijnej Dyrektywy dotyczącej praw jazdy (2006/126). Głównym celem zmiany przepisów jest zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Unii Europejskiej, w tym przyczynianie się do realizacji „Wizji Zero” oraz  zmniejszenie liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych i ciężkich obrażeń o  50% do 2030 r. Ramy prawne mają również ułatwiać swobodę przemieszczania się […]

Wyróznienie dla proMOVE – wielofunkcyjnej nasadki na sprzęt ortopedyczny dedykowany pieszym uczestnikom ruchu drogowego opracowanej przez Zespół CBR/ZDO ITS

Międzynarodowy Konkurs Wynalazczości  Prix ​​Eiffel odbywa się w Paryżu we Francji – kolebce innowatorów i myśli technologicznej. Patronem Konkursu Prix Eiffel jest Gustave Eiffel, wybitny innowator i rysownik, czołowa postać epoki industrialnej w Europie i na świecie, twórca Wieży Eiffla, która stała się symbolem Paryża. Organizatorami konkursu są Francuska Federacja Wynalazców, Francuskie Stowarzyszenie Wynalazców Europe France Inventeurs oraz […]

Nowy raport Międzynarodowego Forum Transportu (ITF) – Monitorowanie postępu bezpieczeństwa ruchu drogowego w miastach

Raport powstał w wyniku kilkuletniej realizacji  projektu Safer City Streets. Jego celem było zbadanie  postępów w redukcji liczby ciężkich wypadków drogowych w aglomeracjach miejskich na różnych kontynetach. Analiza dotyczyła liczby ofiar śmiertelnych i ciężkich obrażeń na drogach w 32 miastach na całym świecie w latach 2010-20 przy użyciu różnych wskaźników mierzących ryzyko śmierci w ruchu […]