Kwalifikacja wolnorynkowa „Edukowanie dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego” certyfikowana przez ITS

Po 4 latach procedowania, Obwieszczeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 grudnia 2022 r., kwalifikacja wolnorynkowa pn. „Edukowanie dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego” została włączona do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Zgodnie z decyzją z 11 maja 2023 r. Minister Edukacji i Nauki nadał Instytutowi Transportu Samochodowego również uprawnienie do certyfikowania tej kwalifikacji. ITS […]

Europejskie Obserwatorium Mobilności Miejskiej

Komisja Europejska uruchomiła nową wirtualną przestrzeń dot. zagadnień zrównoważonej mobilności miejskiej UE tj. Europejskie Obserwatorium Mobilności Miejskiej. EU Urban Mobility Observatory – European Commission (europa.eu) To tu eksperci z całej UE dzielą się swoją wiedzą, spostrzeżeniami i rozwiązaniami w zakresie zrównoważonego transportu miejskiego. Na stronie publikowane są ciekawe rozwiązania, wdrożone projekty i inicjatywy, jako przykład […]

Analiza wpływu zmian w Ustawie Prawo o Ruchu Drogowym wprowadzonych w 2021 roku na bezpieczeństwo ruchu drogowego – nowy raport POBR

W połowie roku 2021 wprowadzono zmiany w Prawie o Ruchu Drogowym mające na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, w znacznej części dotyczące pieszych, szczególnie zagrożonej grupy uczestników ruchu drogowego. Polskie Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego opublikowało wyniki analizy danych o wypadkach drogowych porównującej sytuacje w okresie 24 miesięcy PRZED i 24 miesięcy PO wprowadzeniu tych zmian. […]

„UWAŻAJ! TRAMWAJ!” to nowa akcja edukacyjna dot. bezpieczeństwa w ruchu drogowym w odniesieniu do tramwajów

Celem kampanii jest zwiększenie świadomości pieszych i kierowców na temat bezpiecznych zachowań w ruchu miejskim w odniesieniu do tramwajów. Organizatorem akcji są Politechnika Krakowska, Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego oraz Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Doświadczenia i obserwacje zdobyte w trakcie wirtualnych jazd szkoleniowych w symulatorze tramwaju opracowanym w Katedrze Pojazdów Szynowych i Transportu Politechniki Krakowskiej posłużyły […]

Bezpieczniejsza mikromobilność

28 marca 2024 r. International Transport Forum (ITF) opublikowało nowy raport dotyczący bezpieczeństwa mikromobilności. W poprzednim dokumencie pt. Safe Micromobility zaprezentowanym przez ITF w 2020 r. przedstawiono ocenę bezpieczeństwa mikromobilności i nowych usług mobilności. Jednak w ciągu czterech lat od publikacji wiele się zmieniło pod względem bazy danych dotyczących bezpieczeństwa mikromobilności. Nowy raport podsumowuje analizę […]

Nowy raport WHO na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego na świecie

Światowe koszty wypadków drogowych: szacuje się, że w 2021 r. w wypadkach na drodze śmierć poniosło około 1 190 000 osób, a wskaźnik zagrożenia wyniósł  15 osób na 100 000 mieszkańców. od 2019 r. wypadki drogowe są główną przyczyną śmierci wśród dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 29 lat, a dla wszystkich grup […]

Skip to content