Aktualności

Zautomatyzowany transport publiczny – zrównoważona oraz inteligentna mobilność

21 kwietnia 2021 roku miała miejsce debata przedstawicieli Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego oraz przedstawicieli rządów z kilku krajów UE dotycząca zautomatyzowanego transportu publicznego. Organizatorem spotkania, które odbyło się wirtualnie była firma ZF Group and Navya.

Zautomatyzowany transport publiczny to elektryczny, ekologiczny i bezemisyjny transport, w pełni współpracujący z innymi uczestnikami ruchu drogowego. Francja i Niemcy są liderami we wprowadzaniu pojazdów autonomicznych na wysokim poziomie automatyzacji L4 (pojazdy mogące jeździć samodzielnie w ograniczonej liczbie sytuacji na drodze),, takich jak pojazdy wahadłowe (shuttles) bez kierowcy, z etapu eksperymentalnego do eksploatacji w ruchu drogowym. Niemcy zainwestowali już ponad 200 milionów Euro w badania i rozwój transportu autonomicznego.

Wykorzystanie potencjału zautomatyzowanych i współpracujących ze sobą systemów może zasadniczo poprawić funkcjonowanie transportu publicznego i przyczynić się do realizacji celów w zakresie zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Prelegenci podkreślili, że ta forma transportu w niektórych krajach wykroczyła poza fazę eksperymentu i w niedługim czasie zostanie wprowadzona na wybranych odcinkach rodzimych dróg. Wprowadzane przepisy unijne w tej materii wymagają jednak doprecyzowania.

Prelegentami były następujące osoby:

  • Anne-Marie Idrac, reprezentantka rynku pojazdów autonomicznych we Francji,
  • Dr. Tobias Miethaner, Ministerstwo Transportu Niemiec,
  • Joanna Szychowska, Dyrekcja Generalna ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP,  DG GROW, Komisja Europejska
  • Ismail Ertug, członek Parlamentu Europejskiego, ekspert unijnej strategii zrównoważonej mobilności,
  • Mohamed Mezghani,  Sekretariat Międzynarodowej Unii Transportowej (UITP) oraz przedstawiciele firmy Navya.

 

Debata poniżej.

Materiały do pobrania:

Droga do zautomatyzowanej mobilności: strategia UE na rzecz mobilności w przyszłości

Skip to content