Ogólnopolskie działania kontrolno-prewencyjne pt. “Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”

Policjanci kontynuują ogólnopolskie działania kontrolno-prewencyjne, podczas których zwracają szczególną uwagę na zachowania kierowców wobec pieszych i rowerzystów. Kontrole te mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, którzy podczas wypadków są szczególnie narażeni na ich tragiczne konsekwencje. Działania „NURD” wpisują się w szereg zadań realizowanych przez Policję na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Najwięcej wypadków […]

Skip to content