Aktualności

Szerokie samochody osobowe w miastach zabierają przestrzeń pieszym i rowerzystom

Około połowa nowych pojawiających na naszych ulicach pojazdów jest za szeroka i nie pasuje do wyznaczonych miejsc parkingowych. Średnio co dwa lata wzrasta o 1 cm szerokość SUV-ów, tak wynika z badań „Transport & Environment (T&E) Ever-wider: why large SUVs don’t fit, and what to do about it”.

Zaparkowany w mieście SUV (skrót od ang. sport utility vehicle – samochód, który łączy cechy samochodu osobowego i terenowego) jest większy niż wyznaczone miejsce do parkowania, co skutkuje blokowaniem chodnika i części ulicy. A to powoduje mniej miejsca na chodniku dla pieszych i rowerzystów na ulicy, co ma wpływ na ich bezpieczeństwo.

Mieszkańcy Paryża będą pierwsi, który w lutym w referendum zadecydują o wyższej stawce opłaty za parkowanie dla SUV-ów w swoim mieście.

Badania wskazują na bardzo wyraźny wzrost wielkości dużych luksusowych SUV-ów: Land Rover Defender o 20,6 cm, a Mercedes X5 o 6 cm w ciągu sześciu lat. W 2023 r. Volvo poszerzyło model EX90 o 4,1 cm (wzrost szerokość samochodów z 177,8 cm w 2018 r. do 180,3 cm w pierwszej połowie 2023 r.; tę samą tendencję można zaobserwować w ciągu dwóch dekad poprzedzających rok 2020).

Zamieszczony szkic przedstawia jednokierunkową ulicę osiedlową, z zaparkowanymi po dwóch stronach jezdni samochodami (dla rowerzystów ruch dwukierunkowy). Na tego typu ulicach w Europie najczęściej stosowana szerokość jezdni to 730 cm. Zaparkowany Mega SUV  pozostawia za mało przestrzeni dla innych użytkowników drogi.

Wzrost szerokości pojazdów ma wpływ na wzrost ich wysokości, a to już ma wpływ na bezpieczeństwo niechronionych użytkowników. Dane dotyczące wypadków wskazują, że wzrost wysokości przodu pojazdu o 10 cm zwiększa o 30% ryzyko wystąpienia wypadków śmiertelnych z udziałem pieszych i rowerzystów.

Obecnie negocjowana Dyrektywa 96/53/EC dotycząca max. dozwolonych wymiarów i ciężaru pojazdów w międzynarodowym i krajowym ruchu drogowym Briefing – Revision of Directive 96/53/EC on maximum authorised weights and dimensions in national and international traffic – ETSC jest okazją do wprowadzenia zmian w zakresie coraz szerszych samochodów pojawiających się na ulicach naszych miast.

Skip to content