Aktualności

Bezpieczeństwo ruchu drogowego w Stanach Zjednoczonych Ameryki

W Stanach Zjednoczonych w roku 2021 śmierć na drodze poniosło 42 915 osób. W stosunku do roku poprzedniego zanotowano aż 10,5% wzrost, zbliżając się tym samym do poziomu sprzed 14 lat. W USA od roku 1972 notowano stopniową poprawę i spadek zabitych, w roku 2010 trend spadkowy zatrzymał się, a od 2020 roku nastąpił znaczny wzrost zagrożenia utraty życia na drodze.

W 2021 r. (w porównaniu do roku 2020) liczba zabitych wzrosła o 10.5%, w tym:

–   w terenie zabudowanym  o 16%,

–  wśród kierowców powyżej 65 roku życia o 14% ,

–  wśród pieszych o 13%,

–  w wypadkach z udziałem samochodów ciężarowych o 13%,

–   wśród motocyklistów o 9%.

Szczególnie niepokojące są dane dotyczące niechronionych uczestników ruchu. W 2021 roku śmierć poniosło 7 342 pieszych (co stanowi największy wzrost od dziesięcioleci) i  6 101 motocyklistów (co stanowi najwyższą liczbę, odkąd zbierane są dane).

Po dziesięcioleciach, w których nastąpił wzrost bezpieczeństwa na drogach w USA, w ostatnich latach zanotowano alarmujący wzrost liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych. Departament Transportu Stanów Zjednoczonych (the U.S. Department of Transportation) opublikował w 2022 r. Krajową Strategię Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Dokument wyznacza nowe zintegrowane podejście do rozwiązywaniu problemów bezpieczeństwa ruchu drogowego w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Podobnie jak w Europie, przyjęto założenia tworzenia tzw. Bezpiecznego Systemu w oparciu o 5 obszarów działań (bezpieczny człowiek, bezpieczny pojazd, bezpieczny pojazd, bezpieczna prędkość, i bezpieczna pomoc powypadkowa) oraz wspólną odpowiedzialność wszystkich interesariuszy bezpieczeństwa ruchu drogowego. W strategii wyznaczono cel zero ofiar śmiertelnych i poważenie rannych na drogach w Stanach Zjednoczonych.

Zdaniem ekspertów, wysoka liczba zabitych na amerykańskich drogach jest spowodowana pojawieniem się dużych samochodów osobowych SUV (Sport Uttylity Vehicle) łączących cechy samochodu osobowego i terenowego oraz otwartych półciężarówek (pickup truck). Tego typu pojazdy stanowią aż 80% sprzedaży nowych samochodów. Wzrost masy pojazdu (o 25% w porównaniu z wagą samochodu z 1990 r.) i jego wielkości (wyższa konstrukcja utrudnia kierowcy obserwację niechronionych użytkowników ruchu drogowego) spowodowały gwałtowny wzrost zagrożenia wśród pieszych w miastach. W przypadku kolizji tego typu pojazdu z pieszym, ten ostatni zwykle doznaje obrażeń głowy i klatki piersiowej, a nie nóg, jak wcześniej. Wraz ze wzrostem popularności dużych samochodów, od 2009 r. nastąpił 80% wzrost śmiertelności pieszych. Brak bezpiecznej infrastruktury drogowej dla pieszych (przejść przez jednię, chodników) oraz długie, proste odcinki dróg, wcześniej poza obszarem miejskim, dziś na skutek rozrastania się miast stanowią miejsca w których giną piesi.

Więcej informacji: National Roadway Safety Strategy​ | US Department of Transportation

Skip to content