Aktualności

Świetne wyniki w Walii już w pierwszym tygodniu po wprowadzeniu ograniczenia prędkości do 20 mil/godzinę w terenie zabudowanym

Angielska firma Agilysis, członek International Transport Forum (ITF) przeprowadziła badania prędkości w terenie zabudowanym w Walii zaraz po wprowadzeniu ograniczenia do 20 mil/godzinę (ok. 32km/h). Analiza zebranych danych wskazuje spadek prędkości pojazdów o 2.9 mil/h (ok. 4,7 km/h). Zebrano dane przed i po wprowadzeniu ograniczenia. Średnia prędkość pojazdów przed wprowadzeniem limitu wynosiła 22.67 mil/h, a po 19.77 mil/h.

Analizowano dane pojazdów poruszających się po drogach głównych w dziesięciu miastach o łącznej długości 261 mil. Przeprowadzona analiza na odcinku 2.5 kilometra w Cardiff i w Wrexham wykazała wydłużenie czasu podróży o 45–63 sekund.

Spadek średniej prędkości pojazdów powinien wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, a także na poprawę jakości powietrza odczuwalną dla mieszkańców i użytkowników dróg.

Badanie prędkości pojazdów przeprowadzono za pomocą narzędzia Traffic Insights wykorzystującego dane GPS pojazdu z zamontowanego urządzenia TomTom. Analiza danych o ruchu drogowym prowadzona była w ciągu 24 godzin. Próba liczyła ponad 25 milionów przejazdów pojazdów od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00–18:00 w ciągu dwóch tygodni (badania przed i po). Opracowany raport zawiera dane liczbowe wskazujące zmiany w każdym z dziesięciu miast, zmiany w profilach prędkości na wszystkich drogach oraz analizę wpływu prędkości na czas podróży.

Richard Owen, dyrektor generalny Agilies i autor raportu, powiedział: „Natychmiastowa zmiana zachowań kierowców dostosowujących prędkość do obowiązującego ograniczenia w Walii była zdumiewająca. Walijscy kierowcy akceptują niższe ograniczenia prędkości. Oczywiście jest grupa kierowców, która łamie przepisy, ale zauważalny jest ogólny spadek prędkości na najszybszych drogach w miastach. Postęp w zakresie przetwarzania danych i rosnąca liczba pojazdów poruszających się na naszych drogach połączonych z siecią tj. z Internetem (connected cars) umożliwiają przeprowadzenie tego typu badań i analiz w ciągu kilku dni. Dawniej takie badanie trwałoby tygodnie, czy nawet miesiące. Zarządcy dróg i policja mają dzisiaj dostęp do nowego typu danych, które pozwalają na charakterystykę wzorców zachowań kierowców i identyfikują drogi, na których występuje zagrożenie”.

Wales 20mph Impact Analysis Report

Skip to content