Świetne wyniki w Walii już w pierwszym tygodniu po wprowadzeniu ograniczenia prędkości do 20 mil/godzinę w terenie zabudowanym

Angielska firma Agilysis, członek International Transport Forum (ITF) przeprowadziła badania prędkości w terenie zabudowanym w Walii zaraz po wprowadzeniu ograniczenia do 20 mil/godzinę (ok. 32km/h). Analiza zebranych danych wskazuje spadek prędkości pojazdów o 2.9 mil/h (ok. 4,7 km/h). Zebrano dane przed i po wprowadzeniu ograniczenia. Średnia prędkość pojazdów przed wprowadzeniem limitu wynosiła 22.67 mil/h, a […]

Skip to content