Aktualności

Odszedł prof. Wojciech Suchorzewski

11 listopada 2022 roku zmarł w wieku 89 lat prof. dr hab. inż. Wojciech Suchorzewski – wybitny specjalista w zakresie inżynierii komunikacyjnej, urbanista, planista, wykładowca akademicki.

Profesor Wojciech Suchorzewski w 1956 roku ukończył studia na Wydziale Komunikacji Politechniki Warszawskiej. Po studiach  rozpoczął pracę jako pracownik naukowy związany z Politechniką Warszawską (1956-1979, 1986-2003).  W  1966 roku obronił pracę doktorską na temat „Zastosowanie metody kolejnych przybliżeń do opracowania prognoz ruchu miejskiego”. W 1979 roku otrzymał tytuł profesora.

W swojej karierze zawodowej związany był również ze stołecznymi biurami projektowymi: Biurem Projektów Budownictwa Komunalnego Stolica (1957-1958), Biurem Studiów i Projektów Komunikacji Miejskiej (1958-1968), a także z instytucjami resortowymi: Instytutem Gospodarki Komunalnej (zastępca dyrektora, 1968-1970; dyrektor, 1970-1974), Instytutem Kształtowania Środowiska (zastępca dyrektora, 1974-1980).

Profesor Wojciech Suchorzewski był również cenionym ekspertem w skali międzynarodowej. W 1964 roku jako jeden z głównych projektantów  Zespołu Skopje brał udział w opracowaniu Koncepcyjnego projekt planu ogólnego odbudowy Skopje po trzęsieniu ziemi w 1963 roku (Skopje. Study of Master Plan). W 1965 roku odbył  staż na University of Pittsbug w USA, a w 1970 roku jako  visiting profesor­ tej uczelni wykładał przedmiot „System approach  to urban problems”.

Zdjęcie https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/81/Wojciech_Suchorzewski.jpg

W latach 80-tych był uczestnikiem projektów Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Europejskiej Konferencji Ministrów Transportu, Banku Światowego, Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, Komisji Europejskiej, m.in. jako ambasador projektu CH4LLENEGE – Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (2013-2016).

Profesor Suchorzewski był autorem projektów, studiów, badań oraz ponad 350 publikacji i referatów (na konferencjach krajowych i międzynarodowych) z dziedziny inżynierii i ekonomiki transportu. Jego wydany w 1969 roku skrypt „Wybrane zagadnienia inżynierii ruchu” stał się podstawą dla pokoleń inżynierów ruchu kształcących się na polskich uczelniach. Skrypt doczekał się wielu wydań i do dzisiaj nie stracił na aktualności.

Profesorowi Suchorzewskiemu zawdzięczamy m.in.: „nasze współczesne spojrzenie na inżynierię ruchu, na racjonalne planowanie systemów transportowych i dostrzeganie związków transportu z planowaniem przestrzennym, określenie kanonu celów i środków realizacji polityk i strategii transportowych różnych szczebli: lokalnych, regionalnych, krajowych i międzynarodowych.”

Wraz z odejściem Pana Profesora straciliśmy bezcenne źródło wiedzy i mądrości oraz ambasadora bezpieczeństwa ruchu drogowego na wielu forach.

Źródło: K. Nettmann-Multanowska, Warszawa rysuje Skopje. Warszawa: Centrum Architektury, 2022

Źródło: Trzy róże i …. Wojciech Suchorzewski, Jubileusz 80-lecia urodzin i 60-lecia pracy zawodowej Profesora Wojciecha Suchorzewskiego, 25 kwietnia 2013 r., Instytut Dróg i Mostów Politechniki Warszawskiej

Skip to content