Aktualności

20 listopada 2022 roku Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych

Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych to coroczne, głośne globalne wydarzenie, które ma na celu upamiętnienie wielu milionów zabitych i ciężko rannych na drogach świata.

Tego dnia świat pamięta o cierpieniu wszystkich poszkodowanych: ofiar samych zdarzeń jak również ich rodzin i społeczności – miliony zgonów każdego roku sumują się z niezliczonymi milionami osób już cierpiących.

Dzień ten stał się również ważnym narzędziem, dla rządów i wszystkich tych osób, których praca polega na zapobieganiu wypadkom i ich skutkom, do zademonstrowania ogromnej skali oddziaływania skutków wypadków z ofiarami śmiertelnymi  i ciężko rannymi na drogach.

W Światowym Dniu my również składamy hołd zaangażowanym służbom ratunkowym, policji i lekarzom, którzy codziennie mają do czynienia z traumatycznymi następstwami wypadków drogowych.

Obchody tego dnia będą miały miejsce w wielu krajach, w tym w szczególności w Meksyku, Włoszech, Polsce, Ugandzie, Kenii, Brazylii, Indiach, Bangladeszu, USA, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Filipinach, czy Australii.

Główne obchody w Polsce mają miejsce w Zabawie koło Tarnowa w sanktuarium św. Karoliny Kózkówny oraz przy zlokalizowanym w pobliżu pomniku Przejście poświęconym Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych. Instytut Transportu Samochodowego był w gronie instytucji i osób wspierających inicjatywę powstania tego pomnika. Od lat przedstawiciele Instytutu wspierają organizację obchodów Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych. Obchody Światowego Dnia można śledzić w Internecie pod adresem:

Światowy Dzień Ofiar Wypadków Drogowych 2022 – online – YouTube

W nowej Dekadzie Działania na lata 2021-2030 Światowy Dzień będzie odgrywał ważną rolę w osiągnięciu celu 50% redukcji ofiar wypadków drogowych oraz dochodzeniu sprawiedliwości. Egzekwowanie prawa drogowego, dokładne dochodzenie po wypadku w celu ustalenia, czy popełniono przestępstwo i zapobieganie jego wystąpieniu, postępowanie karne w stosownych przypadkach oraz odszkodowanie cywilne są częścią wymiaru sprawiedliwości. Taki system, realizowany poważnie, uczciwie i konsekwentnie jest tym, na co zasługują ofiary wypadków drogowych lub członkowie ich rodzin, którzy zginęli w wyniku złamania prawa lub zaniedbania.

Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych został zapoczątkowany przez RoadPeace w 1993 r. W 2005 r. Organizacja Narodów Zjednoczonych uznała go za światowy dzień obchodzony w każdą trzecią niedzielę listopada każdego roku, jako „odpowiednie uszanowanie ofiar wypadków drogowych i ich rodzin”. Od tego czasu Światowy Dzień Pamięci jest obchodzony i promowany na całym świecie przez wiele rządów, międzynarodowych agencji i grup, takich jak Europejska Federacja Ofiar Wypadku Drogowego (FEVR), Międzynarodowe Partnerstwo Ofiar Drogowych (IRVP) oraz Światowa Koalicja Organizacji Pozarządowych na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i ich stowarzyszonych członków. WHO i Organizacja Narodów Zjednoczonych zachęcają wszystkich interesariuszy bezpieczeństwa drogowego do obchodów Światowego Dnia Pamięci, aby złożyć hołd tym, którzy zginęli na drogach świata, opowiadać się za lepszym wsparciem dla ofiar i rodzin pogrążonych w żałobie oraz promować działania na rzecz ratowania życia.

Więcej informacji w :

https://worlddayofremembrance.org/#top

ŚWIATOWY DZIEŃ PAMIĘCI OFIAR WYPADKÓW DROGOWYCH

Skip to content