Aktualności

Norweski plan działań BRD na lata 2022 – 2025

W Norwegii po raz szósty powstał czteroletni plan realizacyjny działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego zgodnie z przyjętą strategią na obecną dekadę do 2030 roku.

Strategia działań w bezpieczeństwie ruchu drogowego zakłada zero ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w 2050 r. Po raz pierwszy została wyznaczona data, kiedy śmiertelne wypadki nie powinny już zdarzać się na norweskich drogach.

Program działań na obecną dekadę zakłada ambitny cel redukcji liczby zabitych lub ciężko rannych w ruchu drogowym do maksymalnie 350 osób, w tym maksymalnie 50 ofiar śmiertelnych do 2030 r.

Program działań w Norwegii opiera się na trzech podstawowych filarach:

Etyka – Każdy człowiek jest wyjątkowy i niezastąpiony. Nie możemy zaakceptować, że duża liczba osób ginie lub zostaje poważnie rannych w ruch każdego roku.

Nauka – fizyczne i umysłowe zdolności istot ludzkich są znane i muszą stanowić podstawę do projektowania układu drogowego. System ruchu drogowego powinien chronić użytkowników dróg przed poważnymi konsekwencjami zwykłych błędów.

Odpowiedzialność – Użytkownicy dróg, władze i inne strony, które mogą wpływać na bezpieczeństwo mają wspólną odpowiedzialność.

Czteroletni Narodowy Plan Działań na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2022-2025 określa szczegółowe obszary i zadania w ich ramach jakie należy podjąć, aby uzyskać zakładane cele. Realizacja planu będzie monitorowana przez cały ten okres. Sprawozdania z działań realizacyjnych przedkładane Ministerstwu Transportu i Komunikacji i będą stanowić podstawę do oceny postępów i ewentualnej korekty kierunku prowadzonych prac BRD w okresie objętym planem.

W planie określono 15 różnych obszarów priorytetowych, na których będą się koncentrować poszczególne działania. Zostały one wybrane z jednej strony jako obszary mające duży potencjał zmniejszenia liczby osób zabitych lub ciężko rannych, a z drugiej z powodu ich wagi w ogólnych pracach prewencyjnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. W każdym obszarze priorytetowym określono zadania do realizacji. Plan obejmuje 179 różnych szczegółowych działań i środków. Określając działania brano pod uwagę przede wszystkim  możliwości ich wdrożenia w ramach oczekiwanych dostępnych zasobów, zarówno w zakresie finansowym, jak i wykonawczym. Wymieniono wiele podmiotów, które są odpowiedzialne za wdrażanie środków. Kluczowymi stronami są Norweski Zarząd Dróg Publicznych (NPRA), Norweska Rada Bezpieczeństwa Drogowego, policja, Norweska Dyrekcja Zdrowia, administracja hrabstw i osiem dużych gmin miejskich. Ponadto plan obejmuje środki podejmowane przez szereg innych partnerów szczebla krajowego oraz innych organizacji. Plan działania prezentowany jest po dwóch latach charakteryzujących się znacznymi ograniczeniami ze względu na pandemię koronawirusa, co miało wpływ na wdrożenie niektórych środków z poprzedniego planu działania, który dotyczył okresu 2018-2021. W planie na lata 2022-2025 założono, że ograniczenia zostaną zniesione, a środki mogą być wdrożone bez specjalnych ograniczeń związanych z pandemią.

Obszary działań priorytetowych są następujące:

 • Prędkość
 • Jazda pod wpływem
 • Zapinanie pasów bezpieczeństwa i właściwe zabezpieczanie dzieci
 • Nieuwaga
 • Dzieci (0-14 lat)
 • Młodzi ludzie i młodzi kierowcy
 • Starsi użytkownicy dróg
 • Piesi i rowerzyści
 • Motocykle i motorowery
 • Transport drogowy towarów
 • Kolizje czołowe i wypadki związane z wypadaniem z drogi
 • Obsługa i konserwacja
 • Wykorzystanie nowej technologii w pracach BRD
 • Systematyczne prace w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w przedsiębiorstwach prywatnych i publicznych
 • Praca nad poszerzeniem dostępnej bazy wiedzy

 

W każdym obszarze priorytetowym określono szczegółowe cele do 2026 roku lub wskazano kierunek oraz skalę wysiłków, które należy podjąć. Następnie zawarto opis środków, które różne strony zobowiązują się wdrożyć i które przyczynią się do pożądanej poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Norwegii.

Więcej informacji:

National Plan of Action for Road Safety 2022-2025

Skip to content