Regulamin

Na portalu udostępniono mapę wypadków drogowych wraz z bazą danych o wypadkach i danymi statystycznymi. Każdy użytkownik po zaakceptowaniu Regulaminu ma dostęp do mapy interaktywnej. Mapa wyposażona jest w mechanizmy filtrowania umożliwiające uzyskanie wybranych danych o wypadkach na drogach w całej Polsce od 2010 r. a także podstawowych wskaźników potrzebnych do prowadzenia analiz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Uzyskane dane można pobrać z tabel wygenerowanych na stronie mapy (formaty: json, xml, csv, txt, MS-Excel, pdf). Możliwe jest również wyświetlenie szczegółowych informacji o poszczególnych wypadkach.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERAKTYWNEJ MAPY WYPADKÓW DROGOWYCH

  1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Interaktywnej mapy wypadków drogowych (zwanej dalej Mapą), udostępnionej na portalu www.obserwatoriumbrd.pl (zwanego dalej Portalem).
  2. Korzystanie z Mapy oznacza akceptację niniejszego Regulaminu bez ograniczeń i zastrzeżeń.
  3. Portal wraz z Mapą jest prowadzony i administrowany przez Instytut Transportu Samochodowego – Polskie Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (POBR).
  4. Dane o wypadkach drogowych pochodzą z policyjnego Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), a pozostałe dane  z Głównego Urzędu Statystycznego, Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kolizji, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Instytut Transportu Samochodowego nie odpowiada za błędy w nich zawarte.
  5. Dane zawarte na Mapie są udostępniane bezpłatnie.
  6. Użytkownik zobowiązuje się, że wszelkie dane pochodzące z Mapy będzie cytować z podaniem źródła pochodzenia: Instytut Transportu Samochodowego – Polskie Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego www.obserwatoriumbrd.pl
  7. Z zasobów Mapy można korzystać w celach niekomercyjnych, a w celach komercyjnych po uzyskaniu zgody Administratora Mapy. W celu uzyskania ww. zgody należy do Administratora złożyć wniosek zawierający informacje przez kogo, i w jakim celu, dane będą wykorzystywane. Wniosek należy przesłać pocztą elektroniczną na adres info@obserwatoriumbrd.pl.
  8. Dane zawarte na Mapie mogą być wykorzystywane tylko w celu analiz stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Mapa prezentowana w serwisie POBR ma charakter wyłącznie poglądowy i nie może być traktowana jako dokument oficjalny. Nie może też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych. Instytut Transportu Samochodowego nie ponosi odpowiedzialności za analizy i wnioski opracowane na podstawie danych prezentowanych na portalu www.obserwatoriumbrd.pl
  9. Regulamin może być w każdym czasie i w dowolnym zakresie zmieniany. Zmiany obowiązują od momentu opublikowania ich na Portalu. Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż korzystanie z zasobów Portalu po takim ogłoszeniu stanowi akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.
Skip to content