Aktualności

Konferencja Transport Problems 2021

W dniach 28-30 czerwca 2021 r. na Wydziale Inżynierii Transportu i Lotnictwa Politechniki Śląskiej odbyła się XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Problemy Transportu 2021 oraz X Jubileuszowe Sympozjum Młodych Naukowców. Jak co roku konferencja była platformą wymiany wiedzy w zakresie inżynierii lądowej i transportu. W tym roku konferencja zgromadziła uczestników z 21 krajów z trzech kontynentów, a poruszane tematy dotyczyły również: inteligentnych miast, mobilności przyszłości (Smart Cities, Mobility of the Future). W 9 sesjach tematycznych referaty odnosiły się głównie do problemów transportu: szynowego, wodnego, drogowego, w tym miejskiego i modalnego oraz dotyczyły aspektów technologicznych i środowiskowych. Referaty przedstawiono w trzech językach (angielskim, rosyjskim i polskim). Z uwagi na stan pandemiczny i przeniesienie konferencji do sieci uczestnicy konferencji korzystali z komunikatora Zoom i transmisji YouTube.

XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Problemy Transportu 2021 oraz X Jubileuszowe Sympozjum Młodych Naukowców objęte zostało patronatem: Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, Rektora Politechniki Śląskiej, Prezydenta Miasta Katowice oraz Krajowej Reprezentacji Doktorantów.

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Instytutu Transportu Samochodowego przedstawiło w trakcie konferencji jeden referat pt. „ Zmiana zachowań transportowych w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej” (Changing transport behaviour for sustainable urban mobility). W referacie przedstawione zostały wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród mieszkańców 7 gmin powiatu warszawskiego-zachodniego na temat zmiany zachowań komunikacyjnych. Badanie ankietowe przeprowadzone zostało w związku z opracowywanym dokumentem pt. Plan Rozwoju Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP: Sustainable Urban Mobility Plan).

Referaty oraz prezentacje wygłaszane w trakcie konferencji są publikowane  w specjalnym wydaniu Transport Problems Journal.

Więcej informacji na temat konferencji na stronie organizatora:

http://sladkowski.com/news/Transport-Problems-2021-connects-researchers-transport-industry

Program XIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej Problemy Transportu 2021

Skip to content