Aktualności

Konferencja poświęcona aspektom bezpieczeństwa w mobilności młodych ludzi – raport DEKRA

W dniu 14 września 2022 roku w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury odbyła się konferencja poświęcona aspektom bezpieczeństwa w mobilności młodych ludzi. Tematem spotkania był raport DEKRA „ROAD SAFETY REPORT 2022. Mobility of Young People”. Organizatorem spotkanie było Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego.

Pan Mariusz Mankiewicz, prezes DEKRA Polska przedstawił główne założenia opublikowanego  raportu o zagrożeniach młodych ludzi. W dalszej kolejności głos zabrali również: Dorota Olszewska, prezes Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego, Konrad Romik, sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, prof. dr inż. Marcin Ślęzak, dyrektor Instytutu Transportu Drogowego oraz komisarz Robert Opas, Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. W dyskusji udział wzięła również Renata Rychter, dyrektor Departamentu Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury.

Prof. dr inż. Marcin Ślęzak, dyrektor Instytutu Transportu Drogowego przedstawił prezentację poświęconą problemowi młodych ludzi w ruchu drogowym w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Wskazał również na działania edukacyjne skierowane do młodych ludzi, w tym również kierowców, które zostały pilotażowo wdrożone w Polsce w ramach projektów Komisji Europejskiej i których  skuteczność została potwierdzona w badaniach ewaluacyjnych prowadzonych w różnych krajach. Prof. Ślęzak podkreślił potrzebę kontynuowana takich udanych projektów. Podkreślił, że Instytut Transportu Samochodowego od lat prowadzi badania naukowe oraz bierze udział w projektach międzynarodowych kształtujących postawy młodych uczestników ruchu drogowego m.in. w takich projektach jak: Close To, Road Safety Tunes, Eric.

Dyrektor Romik zadeklarował kontynuację działań edukacyjnych skierowanych do młodych kierowców prowadzonych przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Podkreślano potrzebę szkoleń w zakresie profesjonalnych szkoleń techniki jazdy. Renata Rychter dodała, iż trwają prace nad nowym systemem szkolenia kandydatów na kierowców.

Podsumowując dyskusję Sekretarz KRBRD stwierdził, że nauczanie młodych uczestników ruchu drogowego to nie jest tylko proces szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców, jest to proces długofalowy, który musi rozpoczynać się już w latach dzieciństwa i trwać latami.

Skip to content