Aktualności

Europejskie Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (ERSO) – nowe raporty tematyczne

ERSO dostarcza wiarygodnych i porównywalnych danych na temat wypadków drogowych, dokonuje dogłębnej analizy i informacji na temat praktyk i polityki bezpieczeństwa ruchu drogowego w UE.

Baza składająca się z analiz statystycznych, charakterystyk danych krajów, analiz tematycznych i kluczowych wskaźników skuteczności podejmowanych działań jest niezbędna do:

  • pomiaru postępów w zmniejszaniu liczby ofiar śmiertelnych i ciężko rannych na drogach UE,
  • identyfikacji i oceny problemów związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym,
  • opracowania i oceny skuteczności środków bezpieczeństwa ruchu drogowego na szczeblu unijnym i krajowym, ułatwiania wymiany doświadczeń między krajami.

W ramach ERSO publikowane są raporty tematyczne oraz krótkie „Fakty i liczby”. W 2022 roku ukazały się raporty tematyczne dotyczące:

  • wykorzystania pasów bezpieczeństwa i fotelików dziecięcych,
  • ciężkich obrażeń w wypadkach drogowych,
  • kierowców znajdujących się pod wpływem alkoholu, narkotyków i leków.

Ukazały się również krótkie „Fakty i liczby” dotyczące bezpieczeństwa:

  • dzieci w ruchu drogowym,
  • na drogach w obszarze zabudowanym,,
  • na drogach poza obszarem zabudowanym.

Celem powstania tych raportów jest zrozumienie przyczyn i skutków wypadków drogowych poprzez dostarczenie najnowszych statystyk dotyczących konkretnych zagadnień bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ma to pomóc w osiągnięciu  „wizji zero” – czyli zerowej liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych i ciężko rannych na drogach Europy do 2050 r.

ERSO w dużej mierze opiera się na CARE (Community database on road accidents), wspólnotowej bazie danych, która od wczesnych lat 90. zapewnia wysoki poziom danych dotyczących wszystkich wypadków drogowych (skutkujących śmiercią lub ciężkimi obrażeniami) w państwach członkowskich UE i krajach EFTA.

ERSO jest częścią sieci regionalnych obserwatoriów bezpieczeństwa ruchu drogowego (RSO), które stanowią globalne forum danych, polityk i praktyk dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego. Promuje współpracę między istniejącymi regionalnymi RSO, a mianowicie ERSO, OISEVI (Ameryka Łacińska), ARSO (Afryka), APRSO (Azja i Pacyfik), WBRSO (Bałkany Zachodnie) i przyszłym EaPRSO (Partnerstwem Wschodnim).

ERSO jest zarządzane przez Dyrekcję Generalną ds. Mobilności i Transportu Komisji Europejskiej i jest obecnie wspierane przez VIAS (Belgia) i SWOV (Holandia).

Polskie Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego powstało na bazie ERSO i jest dostarczycielem danych z Polski do Europejskiej bazy CARE.

Więcej informacji:

https://road-safety.transport.ec.europa.eu/news-events/news/european-road-safety-observatory-2022-01-24_en?etrans=pl

Skip to content