e-HULAJNOGI, URZĄDZENIE TRANSPORTU OSOBISTEGO, URZĄDZENIA WSPOMAGAJĄCE RUCHU

W dniu 20 maja 2021 roku zaczynają obowiązywać nowe regulacje prawne dotyczące hulajnog elektrycznych, urządzeń transportu osobistego i urządzeń wspomagających ruch. W Dzienniku Ustaw z dnia 19 kwietnia 2021 poz.720 opublikowano  ustawę o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, uchwaloną w dniu 30 marca 2021 roku. Ustawa wprowadza nowe kategorie […]

Wizja zero w Bydgoszczy

Ideę Wizji ZERO i zasady wdrażania na przykładzie miast amerykańskich przedstawione zostały w Bydgoszczy w maju 2018 roku. Prezentacja pt. „Wizja Zero w aspekcie bezpieczeństwa pieszych” jest doskonałym punktem wyjścia do tworzenia lokalnych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wskazuje kroki milowe, które należy podjąć w celu realizacji Wizji ZERO w mieście/obszarze: 1. Określić […]

Przykład interesującej inicjatywy #strefa mieszkańców

Realizacja Wizji ZERO ofiar śmiertelnych i ciężkich obrażeń wypadków drogowych na ulicach Mokotowa w Warszawie. Projekt zakładał tworzenie przyjaznych stref dla mieszkańców na lokalnych ulicach (ruch pieszy, rowerowy), uspokajania ruchu (szykany, małe elementy architektury zieleni wymuszające wolniejszą prędkości pojazdów do 20 km/h), parkowania samochodów tylko w wyznaczonych miejscach.   Wizja ZERO Strefa Mieszkańców Mokotów

Skip to content